Skip to content
13.11.2023

Ett elnät för framtiden

Tillväxten i Kervo- och Sibbo-regionen har varit stark de senaste åren och tillväxten förväntas fortsätta starkt även i framtiden.

Kervo och Sibbo Energi utvecklar och bygger ständigt ut sitt elnät, så att det ska klara av också framtida behov.

Det pågår stora projekt i vårt elnätsområde som, när de förverkligas, kommer att tillföra stora nya aktörer, som bl.a. Ren-Gas produktionsanläggning för e-metan. Utöver det har vi också fått frågor om anslutningsmöjligheter från andra stora företag. Stora projekt utvecklas och går långsamt framåt och kan ta flera år, men vi vill förbereda förändringar i god tid och garantera elnätets hållbarhet även i framtiden.

På Kervo Energi har vi påbörjat lägeskartläggningen av 110kV-nätet tillsammans med vår partner Rejlers. Vi har gett vår partner i uppdrag att analysera nätets nuvarande tillstånd och kapacitet, så att vi vet exakt vilken kapacitet överföringsnätet har för tillfället i olika situationer. När det är klart kommer vi att fokusera på framtiden för nätverket och med hjälp av analysen av det nuvarande tillståndet, kommer vi att skapa olika scenarier för framtida utveckling.

Det är viktigt för oss att lokalisera potentiella problemområden i god tid och identifiera investeringsbehov, så att vi kan betjäna såväl den växande befolkningen i området, som företag och operatörer som kommer till området, på bästa möjliga sätt.

Stäng
Search