Skip to content
25.10.2023

Syntetisk metan, vätgas och fjärrvärme från Kervo Energi och Nordic Ren-Gas

Kervo Energi och Nordic Ren-Gas har tecknat ett projektutvecklingsavtal för en e-metananläggning, som kommer att producera förnybar e-metan, grön vätgas och fjärrvärme. Anläggningen kommer att ligga intill Kervo Energis biokraftverk, där det finns färdigt infrastruktur för produktion av konkurrenskraftiga förnybara bränslen.

Kervo Energi och Ren-Gas har undersökt genomförbarheten av en e-metananläggning i Kervo under 2023. Som ett resultat av analysen har parterna kommit till slutsatsen att Kervo Energis biokraftverksmiljö erbjuder ypperliga förutsättningar för produktion av e-metan. Projektutvecklingsavtalet kommer att möjliggöra en snabb utveckling av projektet i nära samarbete mellan parterna. Avtalet omfattar de viktigaste villkoren för projektutvecklingen, inklusive villkor för användning av rökgaser, tomtmark och leverans av CO2-fri fjärrvärme. Ren-Gas är huvudutvecklare av projektet och leder e-metan-projektet mot det slutliga investeringsbeslutet och byggandet av anläggningen.

I produktionsprocessen för e-metan används förnybar el för att producera ren vätgas i en elektrolysprocess, som kombineras med biogen koldioxid som återvinns från biokraftverket i en metaniseringsprocess. E-metanproduktionsanläggningen kommer att byggas i omedelbar närhet av biokraftverket, vilket gör det möjligt att effektivt avskilja koldioxid och utnyttja den processvärme som produceras i Kervo Energis fjärrvärmenät.

E-metananläggningen i Kervo kommer att producera 12 000 ton förnybart transportbränsle och 150 GWh förnybar fjärrvärme per år, vilket motsvarar nästan hälften av fjärrvärmebehovet i Kervo-Nickby-regionen. Biogen koldioxid kommer att avskiljas i en årlig takt på ca 45 000 ton. Investeringskostnaden för anläggningen är ca 150 MEUR och anläggningen kommer att sysselsätta 15 personer under drift. Den förnybara el som används av anläggningen kommer att köpas under långtidskontrakt från finska vindkraftsparker.

I det projektkoncept som utvecklats av Ren-Gas är fördelarna med sektorsintegration långtgående. Förnybar e-metan är ett konkurrenskraftigt bränsle för tunga väg- och sjötransporter, där e-metan minskar utsläppen genom att ersätta användningen av fossila bränslen. Det förnybara e-metan som produceras i Kervo kommer att matas in i det befintliga gasnätet, varifrån det kan distribueras till slutkunder i Finland och hela Europa. Den värme som genereras i produktionsprocessen kommer att ersätta förbränningsbaserad värmeproduktion i Kervo, vilket minskar användningen av såväl fossila bränslen som och träbränslen.

havainnekuva metaanilaitoksesta keravalla

Stäng
Search