Skip to content
25.11.2022

Elpriset för Kvartalsel från 1.1.2023

Elpriset för Kvartalsel-avtalet bildas enligt marknadspriset på derivatmarknaden för el. Märk att elpriset gäller för tre (3) månader i taget och ändras fyra (4) gånger per år. Tidsperioderna är januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december. Det nya elpriset meddelas alltid en (1) månad i förväg.

Elpriset meddelas på nätsidan keravanenergia.fi/kvartalsel

  • sista dagen i november året innan januari–mars-perioden
  • sista dagen i februari innan april–juni-perioden
  • sista dagen i maj innan juli–september-perioden
  • sista dagen i augusti innan oktober–december-perioden

Hur kommer elpriset att utvecklas?

Europa har glidit in i en energikris på grund av bl.a. kriget i Ukraina. Elpriset har pressats upp eftersom det råder brist på såväl bränsle som el. Vår egen elproduktion täcker endast ca en femtedel av mängden el vi säljer. Resten måste vi köpa från elmarknaderna till marknadspris. Tyvärr visar den annalkande vintern ingen lättnad för priserna, eftersom den kalla årstiden ökar efterfrågan på el. Detta i sin tur höjer prisnivån än mer på elmarknaden.

Elpriset för Kvartalsel från 1.1.2023 (inkl. moms 10 %):

Märk! 1.12–30.4 är momsen på el tillfälligt sänkt till 10 %.

Elavtal Energiavgift c/kWh Grundavgift €/mån.
Kvartalsel, normal 44,50 2,66
Kvartalsel, tid dag 57,85 / natt 35,60 2,66
Kvartalsel, säsong Vintervardag 62,30 / Övrig tid 37,85 2,66
Tillägg för bioel 0,60
Tillägg för vindkraftsel 0,80

Elprognos för våren 2023

Vår uppskattning för våren 2023 är att elpriset kommer att sjunka under den andra prisperioden (april–juni).

Varför är elpriset för Kvartalsel högre än elpriset på elbörsen Nord Pool?

Elpriset på Kvartalsel bestäms på elderivatbörsen Nasdaq, som är en annan elbörs än nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool köps följande dags el på timbasis. I Nord Pool-prissatta elavtal vet kunden endast en dag i förväg vad hans el kommer att kosta.

På derivatbörsen däremot handlas el, som kan köpas nu, men som produceras och förbrukas i framtiden. Med hjälp av derivatbörsen kan vi fixera elpriset för vissa perioder i taget och sälja el till våra kunder till ett stabilt pris. Med hjälp av derivatbörsen låser vi Kvartalsel-priset i tre månader framåt. Med andra ord köper vi alltid våra Kvartalsel-kunders el tre månader i förväg. Ibland är medelpriset på el på elbörsen Nord Pool billigare än i Kvartalsel. Ibland är det också dyrare. Det är upp till dig som kund att välja vilket elavtal du vill ha.

Villket avtal lönar det sig nu att teckna

Stäng
Search