Skip to content
05.01.2024

Omfattande strömavbrott 4.1.2024

En stor del av Kervo blev mörkt, när ett omfattande strömavbrott slog till vid niotiden på kvällen på torsdagen den 4.1. Strömavbrottet reparerades på cirka två timmar.

Orsaken till strömavbrottet var ett anordningsfel, som inträffade i det andra transformatorfältet i Ylikerava transformatorstation, varpå kraftnätets skyddssystem stängde av strömmen från stationen. Det korta avbrott på en sekund som sågs mer allmänt i Kervo och Sibbo orsakades av driften av Fingrids transformatorstationssystem. Elen återfördes till våra kunder genom transformatorstationens andra huvudtransformator.

En hård smäll, en stor ljusbåge och ett rikligt ångmoln skapade mycket diskussion på sociala medier. Orsaken till dessa var bl.a. transformatorns trasiga anordning, och att vår värmepanna körde ner sig själv på ett kontrollerat sätt. Det var alltså ingen brand på transformatorstationen, men brandkåren kallades till platsen på grund av haveriet i värmepannan intill.

Minska din elförbrukning idag fredag ​​5 januari om möjligt

Fredag ​​5.1. elpriset är i skyarna, för de som har ett börselavtal. Vi rekommenderar alla våra kunder att använda el sparsamt för att undvika eventuell strömbrist. Läs våra elspartips.

“Ur eltillräcklighets- och prissynpunkt är det fortfarande viktigt för elanvändarna att schemalägga elförbrukningen bort från kvällens och morgonens förbrukningstoppar.

På grund av hård frost har det uppstått en del utrustningsskador både på elöverförings- och produktionssidan i eldistributionsnätet och elsystemet. Fel i elöverföringen har orsakat strömavbrott i distributionsnäten i olika delar av Finland. När det gäller elproduktion har de kraftverk som havererat mestadels återgått i produktion. Situationen är fortfarande känslig för oväntade fel i elsystemet.”

Fingrids nyhet 5.1.2024 (översatt av Kervo Energi)

LÄS MER PÅ FINGRIDS SIDOR (NYHETEN ENDAST PÅ FINSKA)

Stäng
Search