Skip to content
22.02.2023

Statlig hjälp för höga elräkningar är på kommande

Statens retroaktiva elstöd för elräkningar är klart och behandlas i riksdagen inom kort. Ekonomiutskottets förslag motsvarar den tidigare presenterade modellen.

Riktlinjerna för den retroaktiva engångsersättningsmodellen är följande:

  • elstödet betalas för elräkningar i fyra månader. Återbetalningen skulle baseras på konsumtion i november och december, men den skulle också ta hänsyn till det kundspecifika priset för november, december och januari.
  • självrisken är 90 euro/månad. Ersättning utgår för den del som överstiger 50 % av självrisken, högst 700 euro/månad.
  • stödet gäller alla som har ett elpris över 10 c/kWh.
  • elstödet gäller också för elavtal som baseras på börsens timpris.
  • ditt elbolag drar automatiskt av bidraget från elräkningen tidigast i april-maj.

Kervo Energi har förberett för att elstödet och återbetalningen automatiskt dras av på elräkningen tidigast i april-maj. Att beräkna elstödet försvårar ytterligare vår redan överbelastade kundtjänst. Elstödet kommer att utbetalas enligt lag. Vänligen, kontakta inte vår kundtjänst i detta ärende, för det kommer inte att påskynda behandlingen av utbetalningen. Vi önskar att våra kunder undviker onödiga samtal och meddelanden relaterade till ärendet.

Ekonomiutskottets meddelande om elkompensationen

Läs HBLs utförliga artikel

Stäng
Search