Skip to content
11.07.2022

Varför elpriset har gått upp

De finländska elförsäljningsbolagen är en del av det nordiska elmarknadssystemet. I Norden bestäms elpriset på elbörsen Nord Pool, där priset bildas på basis av tillgång och efterfrågan. Under 2020 var elpriset exceptionellt billigt, men under hösten 2021 började en kraftig prisuppgång. Orsakerna till prisuppgången är flera.

Varför har elpriset gått upp?

Dagens elpris förklaras i första hand av de höga bränslepriserna och av att priset på utsläppsrätter tredubblades under 2021. Dessutom har det varit torrt väder med endast svaga vindar, som påverkat tillgången till vind- och vattenkraft i Norden. En annan orsak till de höjda elpriserna är att priserna i Mellaneuropa har gått upp på grund av svårigheter med tillgången på naturgas. Nordisk el säljs i ökad utsträckning också till Mellaneuropa, och prisnivåerna i Europa påverkar därför också priserna i Finland.

Vilka faktorer påverkar elpriset i Finland?

Till Finland överförs el särskilt från de övriga nordiska länderna, vilket också för sin del bestämmer priset på finländarnas el. I maj 2022 avslutade Finlands stamnätsbolag Fingrid all elhandel med Ryssland. Tidigare importerades cirka 10 procent av Finlands totala förbrukning från Ryssland. Den avslutade elöverföringen från Ryssland till Finland har alltså också bidragit till att höja elpriset i Finland.

Prisnivån i Finland påverkas också av osäkerheten kring driftstarten för kärnkraftverket Olkiluoto 3. I juni 2022 stoppades provkörningen av kärnkraftverket fram till utgången av juli 2022 på grund av reparationsarbeten. Kraftverkets elproduktion beräknas komma i gång först i slutet av 2022. Reaktorn kommer att producera cirka 15 procent av all el som förbrukas i Finland.

Hur ser framtiden ut i fråga om prisutvecklingen?

Prisutvecklingen för den kommande vintern ser tyvärr osäker ut. Det är uppenbart att de kraftiga prisväxlingarna har kommit för att stanna, och vi kommer säkert att uppleva höga pristoppar också i fortsättningen.

Hur bildas elpriset i elavtalen?

Det totala elpriset består av priset på elenergi (elpris/kWh, försäljningens andel), elöverföring (överföringens andel) samt elskatt och moms, som elöverföringsbolaget redovisar till staten. Både energi- och överföringspriset på el består av en månatlig fast grundavgift (€/mån) och en avgift för den förbrukade energin (c/kWh).

Vilken typ av elavtal är lönsammast i det här läget?

När du ska välja elavtal är det bra att tänka på hur mycket och när du förbrukar el. Hur du bor, hur du värmer din bostad och antalet personer i hushållet är faktorer som i första hand inverkar på förbrukningen i hushåll. När du jämför elavtal är det bra att tänka på mätningssättet, alltså om du ska välja elavtal med normalel, tidsel eller säsongsel.

  • Normalel har samma elpris dygnet runt under alla årstider. Normalel passar bäst för hushåll som inte har elvärme. I sådana hushåll fördelar sig elförbrukningen vanligen jämnare på dygnets alla timmar.
  • Inom tidsel är elpriset lägre nattetid klockan 22:00–07:00. Tidsel är ett utmärkt val för hushåll med elvärme. Med tidsel kan du spara genom att styra hemmets elförbrukning till kvällen och natten.
  • Inom säsongsel är elpriset lägre på sommaren från april till oktober samt under vinternätter. Säsongsel lämpar sig för fritidsbostäder och hushåll med elvärme.

Utöver normalel, tidsel och säsongsel finns det också möjlighet att spara genom att välja ett börselavtal. I ett börselavtal bildas elpriset på basis av det realiserade spotpriset per timme på börsen utifrån kundens elförbrukning. Full nytta av ett börselavtal får du genom att styra din förbrukning till de timmar då börspriset är lågt. De skattefria spotpriserna timme för timme finns på Nord Pools webbplats.

 Tidsbundet avtal eller tillsvidareavtal?

I tidsbundna elavtal låses elpriset (c/kWh) och grundavgiften (€/mån) för en bestämd tidsperiod, vanligen för ett eller två år i taget. Märk att elavtalet kan inte sägas upp under pågående avtalsperiod. När avtalsperioden närmar sig sitt slut ska du komma ihåg att teckna ett nytt avtal. Tillsvidareavtal passar dig som inte vill förnya ditt avtal regelbundet. Ett tillsvidareavtal kan sägas upp när som helst.

Hur kan jag hålla koll på min energiförbrukning?

Det är enkelt att hålla koll på hemmets energiförbrukning ända ner på timnivå via vår Kundportal.

Bekanta dig med våra elavtal och jämför elavtal på adressen: https://www.keravanenergia.fi/sahko/sahkosopimukset/

Stäng
Search