Skip to content
14.02.2023

Vädertåligt elnät till Kalkstrandsområdet

Vi bygger ett vädertåligt elnät till Kalkstrandsområdet genom att gräva ner elledningarna i marken, så att invånarna i området inte behöver oroa sig för strömavbrott mm.

Projektet medför tyvärr tillfälliga olägenheter för trafiken. På vissa vägsträckor kommer endast ett körfält att vara i bruk. Så vänligen var beredd på att din resa kan bli avbruten och beräkna lite mer tid.

Märk! Under arbetets gång kommer det också att bli nödvändiga strömavbrott när vi installerar och ta i bruk det vädertåliga elnätet. Vi strävar efter att hålla dessa avbrott så få och korta som möjligt – och vi meddelar skilt om dessa!

Vi räknar med att arbetet är slutfört i början av juni. Hela projektet beräknas hålla på tills våren 2024.

Arbetena medför även skogsarbete. Läs mer om hur vi underhåller elnätet.

Stäng
Search