Skip to content
03.03.2022

Nettoberäkning för mikroproduktion

Vi övergår till nettoberäkning per timme vid krediteringen för mikroproduktion.

Vi inför nettoberäkning per timme vid ersättningen av solel, en egenskap som många av våra mikroproducenter har önskat sig. Nettoberäkning per timme är helt enkelt ett sätt att kreditera för solkraftverkets produktion i elräkningen. Som namnet säger, granskar man vid nettoberäkning per timme hur mycket el solpanelerna producerat till elnätet och avräknar det mot den el huset tagit från elnätet, oberoende av solkraftverkets olika faser eller den exakta tidpunkten då elen förbrukades.

Med hjälp av nettoberäkning per timme får kunden större nytta av sitt solkraftverk, eftersom en maximal andel av elen går till eget bruk. Tidigare har det hänt att mikroproducenter varit tvungna att samtidigt både sälja el till nätet och köpa el från nätet, om det inte har förekommit förbrukning på alla faser i solkraftverket. Nettoberäkning per timme kommer att råda bot på det här problemet, eftersom elförbrukningen och elproduktionen granskas som en större helhet i entimmesperioder. Nettoberäkning per timme tillämpas på mikroproduktionsanläggningar i vårt eget nätområde, alltså på solkraftverk med en nominell effekt på mindre än 100 kVA.

Nettoberäkning per timme är en kostnadsfri tjänst för våra kunder. Nettoberäkning per timme införs från och med 1.3.2022 för både våra gamla och nya mikroproducenter.

Läs mer om ersättningen av mikroproduktion

Stäng
Search