Skip to content
03.03.2022

Vi övergår till nettoberäkning per timme vid krediteringen för mikroproduktion

Vid krediteringen för solpanelers produktion inför vi nettoberäkning per timme, en egenskap som många önskat sig. Nettoberäkning per timme är ett sätt att kreditera för solkraftverks produktion i elräkningen. Som namnet säger granskar man vid nettoberäkning per timme hur mycket el solpanelerna producerat till elnätet och avräknar det mot den el huset tagit från elnätet, oberoende av solkraftverkets olika faser eller den exakta tidpunkten då elen förbrukades.

Med hjälp av nettoberäkning per timme får kunden större nytta av sitt solkraftverk, eftersom en maximal andel av elen går till eget bruk. Tidigare har det hänt att solkraftverksägare varit tvungna att samtidigt både sälja el till nätet och köpa el från nätet, om det inte har förekommit förbrukning på alla faser i solkraftverket. Nettoberäkning per timme kommer att råda bot på det här problemet, eftersom elförbrukningen och elproduktionen granskas som en större helhet i entimmesperioder. Nettoberäkning per timme tillämpas på mikroproduktionsanläggningar i vårt eget nätområde, alltså på solkraftverk med en nominell effekt på mindre än 100 kVA.

Nettoberäkning per timme är en helt kostnadsfri tjänst för våra kunder. Nettoberäkning per timme införs från och med 1.3.2022 för både våra gamla och nya solpanelskunder.

Stäng
Search