Skip to content

Kreditering för ditt solkraftverks produktion

Som Kervo Energis kund går ditt solkraftverks produktion inte till spillo, även om du tillfälligt producerar mer än du förbrukar.

Vi krediterar elen från dina solpaneler på två sätt:

1. Nettoberäkning

Nettoberäkning per timme är ett sätt att kreditera för solpanelernas produktion i elräkningen. Som namnet säger granskar man vid nettoberäkning per timme hur mycket el husets solpaneler producerat till elnätet och avräknar det mot den el huset tagit från elnätet, i tidsperioder på en timme.

Från och med den 1 januari 2023 flyttas nettoberäkningen från energibolagens egna system till Fingrids centraliserade Datahub, varefter kunderna även kan logga in på Datahubs kundportal för att se sin nettoinformation. Märk att inloggningen är på finska, men du kan enkelt byta språk inne i själva kundportalen.

Logga in till Datahubs kundportal

2. Vi köper din överskottsel

Om ditt solkraftverk trots nettoberäkningen producerar mer el än vad som går att förbruka, köper vi överskottselen till ett konkurrenskraftigt pris.

Vill du sälja din överskottsel till oss ska du ingå ett elinköpsavtal med oss. Kontakta oss per e-post eller ring till vår kundtjänst. Du kan också fylla i vår blankett på finska här.

Förutsättningen för att vi ska köpa din el är att du har ett giltigt elavtal med Kervo Energi eller Sibbo Energi och att ditt lokala nätbolag kan leverera timserier över den producerade elen.

I Kervo Energis och Sibbo Energis nätområden tar vi inte ut någon avgift av mikroproducenter för överföring av överskottsel. Om du är kund hos något annat nätbolag: kolla eventuella avgifter med ditt eget nätbolag.


Kervo Energi-bolagen betalar följande elpris för mikroproduktion:

  • Timspotpriset för prisområde Finland med avdrag för en marginal på 0,30 c/kWh (moms 0 %).
  • Förmån för Kervo Energis solpanelskunder: vi krediterar överskottsproduktionen från panelerna med timspotpriset för prisområde Finland utan marginal!

Viktig information när ditt elinköpsavtal tar slut

Kolla att överskottsproduktionen har ersatts till fullo när ditt elinköpsavtal upphör. Om din slutfaktura visar en rad motsvarande “Återstående förskottsbetalning av avtalet” betyder det att all överskottsproduktion inte ännu har krediterats. Vänligen meddela oss ditt kontonummer via e-post till asiakaspalvelu@keravanenergia.fi, så betalar vi den sista ersättningen direkt till ditt konto.

Stäng
Search