Skip to content
Tidsel
Tillsvidareavtal

Kvartalsel Tid

Endast till försäljning i Kervo Energi-bolagens nätområde från och med 1.10.2022. Kvartalsel är ett bekymmersfritt val – du binder dig inte för en bestämd tid och avtalspriset justeras enligt marknadspriset fyra gånger per år; i januari, april, juli och oktober. Inom Tidsel gäller energiavgiften för dagtid må – sö kl. 07.00 – 22.00.
Energiavgift natt 35,00 c / kWh
Energiavgift dag 55,00 snt / kWh
Grundavgift 3,00 € / kk

Kvartalselavtalet är för kunder, vars årsförbrukning underskrider 50 MWh.

Stäng
Search