KONTAKT­UPPGIFTER

Kervo Energi-koncernens e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@keravanenergia.fi


Kundtjänst

Sköt dina ärenden på nätet: portal.keravanenergia.fi

Vår kundtjänst har öppet vardagar kl. 9-15.
På helgafton betjänar vi till klockan 14.

Besöksadress: Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo

Elavtal, kunduppgifter, flytt, fakturering och energirådgivning:

Indrivning:

Företag elförsäljning:

Företag värmeförsäljning:


Teknisk kundtjänst

Vår teknisk kundtjänst har öppet vardagar kl. 9-15.
På helgafton betjänar vi till klockan 14.

Kontakta vår tekniska kundtjänst när ditt ärende gäller elnätet; till exempel en ny elanslutning, el till byggplatsen eller mikroproduktion. Kontakta vår kundtjänst när ditt ärende gäller elavtal (kontaktuppgifter ovan).

E-post: tekninenasiakaspalvelu@keravanenergia.fi

Telefonnummer: (09) 5849 5535


Feljour 24 h

Fel i elnätet i Kervo och Sibbo: 020 690 590
Numret är kostnadsfritt. Telefonoperatören debiterar normal mobiltelefon- eller lokalnätsavgift för samtalet.

Fel i fjärrvärme- och naturgasnätet: (09) 242 0719


Anmälan om fel i gatubelysningen

Kervo Energi ansvarar inte för gatubelysningen i Kervo eller Sibbo. I ärenden som rör gatubelysningen ska man vända sig till Kervo stad eller Sibbo kommun.


Kabelvisning

Visning av el-, fjärrvärme- och naturgasledningar:
www.kaivulupa.fi
tfn. 0800 133 544 vardagar klo 7-17


Hjälp med trädfällning

Exsane Oy, tfn. 040 558 7270.
Läs mer om hjälp med trädfällning.


Kervo biokraftverk

Myllykorventie 20, Kervo

Kontrollrummet, tfn. (09) 242 0719


Uppgifter om företaget

Kervo Energi -bolagen

Postadress: PB 37, 04201 Kervo
Besöksadress: Tervahaudankatu 6, 04200 Kervo

Telefon: (09) 5849 550 (mån-fre kl. 8-15.00)
På helgafton betjänar vi till klockan 14.

E-post: info@keravanenergia.fi

fax: (09) 5849 5543

Våra e-postadresser har formatet fornamn.efternamn@keoy.fi


Kervo Energi Ab

FO-nummer: 0891026-0
Nätfakturaadress: EDI-kod: 003708910260, förmedlarkod: 003714377140 (Ropo Capital)

Bankförbindelser:

IBAN: FI1351320520059122
BIC: OKOYFIHH

Sibbo Energi Ab

FO-nummer: 1030712-9
Nätfakturaadress: EDI-kod: 003710307129, förmedlarkod: 003714377140 (Ropo Capital)

Bankförbindelser:

IBAN: FI4751320520059189
BIC: OKOYFIHH

Kervo Värmekraft Ab

FO-nummer: 2044050-5
Nätfakturaadress: EDI-kod: 003720440505, förmedlarkod: 003714377140 (Ropo Capital)

Bankförbindelser:

IBAN: FI46 5092 0920 3030 52
BIC: OKOYFIHH