Skip to content
28.02.2023

Elpriset för Kvartalsel från 1.4.2023

Elpriset för Kvartalsel-avtalet bildas enligt marknadspriset på derivatmarknaden för el. Märk att elpriset gäller för tre (3) månader i taget och ändras fyra (4) gånger per år. Tidsperioderna är januari–mars, april–juni, juli–september, oktober–december. Det nya elpriset meddelas alltid en (1) månad i förväg.

Elpriset meddelas på nätsidan keravanenergia.fi/kvartalsel

  • sista dagen i november året innan januari–mars-perioden
  • sista dagen i februari innan april–juni-perioden
  • sista dagen i maj innan juli–september-perioden
  • sista dagen i augusti innan oktober–december-perioden

Hur kommer elpriset att utvecklas?

Det råder fortfarande en energikris i Europa på grund av bland annat kriget i Ukraina. Den värsta energibristen har dock lättat och elpriset har börjat sjunka igen. Även i Kervo och Sibbo avspeglades det åtstramade läget i slutet av året i höjda priser, eftersom vår egen elproduktion endast täcker ungefär en femtedel av den mängd el vi säljer. Resten måste vi köpa på elmarknaden till marknadspris. Lyckligtvis har dock den värsta uppgången upphört den här gången och vårens elpriser har redan sjunkit från sina toppvärden.

Mervärdesskatten stiger, elpriset gör det inte

Under årets början har en reducerad mervärdesskatt på 10 % gällt. Från den 1 maj 2023 återgår mervärdesskatten till sin normala nivå på 24 %. Vi har dock goda nyheter till våra Kvartalselkunder, eftersom elpriset för den andra prisperioden fortsätter vara densamma även efter skattehöjningen – vilket innebär 14 % rabatt på elpriset.

Elpriset för Kvartalsel från 1.4.2023:

Märk! Fram till 30.4 är momsen på el tillfälligt sänkt till 10 %.

Elavtal Energiavgift c/kWh Grundavgift €/mån.
Kvartalsel, normal 13,50 2,66 (från 1.5.2023 3,00)
Kvartalsel, tid dag 15,90 / natt 11,50 2,66 (från 1.5.2023 3,00)
Kvartalsel, säsong Vintervardag 13,50 / Övrig tid 13,50 2,66 (från 1.5.2023 3,00)
Tillägg för bioel 1,00
Tillägg för vindkraftsel 1,00

Varför är elpriset för Kvartalsel högre än elpriset på elbörsen Nord Pool?

Elpriset på Kvartalsel bestäms på elderivatbörsen Nasdaq, som är en annan elbörs än nordiska elbörsen Nord Pool. På Nord Pool köps följande dags el på timbasis. I Nord Pool-prissatta elavtal vet kunden endast en dag i förväg vad hans el kommer att kosta. På derivatbörsen däremot handlas el, som kan köpas nu, men som produceras och förbrukas i framtiden. Med hjälp av derivatbörsen kan vi fixera elpriset för vissa perioder i taget och sälja el till våra kunder till ett stabilt pris. Med hjälp av derivatbörsen låser vi Kvartalsel-priset i tre månader framåt. Med andra ord köper vi alltid våra Kvartalsel-kunders el tre månader i förväg. Ibland är medelpriset på el på elbörsen Nord Pool billigare än i Kvartalsel. Ibland är det också dyrare. Det är upp till dig som kund att välja vilket elavtal du vill ha.

 

Stäng
Search