Skip to content
21.12.2021

Marknadspriset på el rekordhögt – här är orsakerna

Under det senaste halvåret har elpriset gått upp märkbart. Så sent som i fjol vintras räknade man med att elpriset i vinter skulle lägga sig på en nivå kring 3,5 c/kWh, men för närvarande är priset nästan det fyrdubbla. Den största orsaken till prisuppgången är de fossila bränslena naturgas och stenkol som används för elproduktion och som det råder brist på inte bara i Europa utan också i bland annat Kina och Indien. I Europa har prisuppgången förstärkts ytterligare av det kalla vädret samt av priset på utsläppsrätter, som har stigit kraftigt under det gångna året.

Energipriset har gått upp nästan överallt, och även om man numera knappast alls producerar el med stenkol i Finland eller övriga Norden, smittar prisuppgången av sig på den nordiska elmarknaden via överföringsförbindelserna. Från Norge, Sverige och Danmark överförs betydande mängder el till Tyskland, Holland och Storbritannien, där gas och kol fortfarande är ett viktigt bränsle inom elproduktionen.

I Finland har elpriset också stigit på grund av den överföringsbegränsning som trätt i kraft inom Norden. Norges stamnätsbolag begränsar exporten från södra Norge till Stockholmsregionen i Sverige. Från Stockholmsregionen går det en överföringsförbindelse till Finland, och den minskade importen från Norge återspeglar sig därför direkt på elpriset i Finland. Det är svårt att bedöma hur länge Norges stamnätsbolag kommer att fortsätta med sina begränsningar.

Bristen på bränslen för elproduktion väntas lätta under vårens lopp, men under vintern kommer elpriset tidvis att stiga till en hög nivå på elbörsen. Timpriset för enskilda timmar på börsen är i hög grad beroende av vädret, och i det här skedet är det omöjligt att förutspå vilken vädertyp vi kommer att ha under vintermånaderna. Elprisets utveckling kommer alltså att vara svårförutsägbar och instabil under hela vintern.

Du kan se gällande elavtal och din faktura på kundportalen.

Stäng
Search