Skip to content
27.04.2021

Smart energi

Vi tar fortlöpande fram nya tjänster för våra kunder, där vi kombinerar effektiv
energianvändning, flexibilitet och enkelhet.

TEXT: PEKKA KARPPINEN

Enskilda fastigheters eller hushålls möjlighet till flexibel el- och värmeförbrukning håller på att bli ytterst värdefullt på energimarknaden. Förbrukningsflexibilitet (eller efterfrågeflexibilitet) innebär att energiförbrukningen tillfälligt kan minskas eller ökas på förbrukningsplatsen.

Flexibiliteten ger möjlighet att styra energianvändningen till de timmar av dygnet då energipriset är som lägst. Det här gäller framför allt el, eftersom börspriset lever hela tiden.

Övergången från ett fossilt till ett förnybart energisystem kräver också att samhället använder energi på ett sätt som anpassar sig efter naturförhållandena. Vind och sol är energikällor som inte lydigt följer människans produktionsplaner. Eftersom flexibiliteten är begränsad vid produktion av förnybar energi, gäller det att vara desto smidigare vid förbrukningen.

För att flexibiliteten inte ska kräva allt för mycket egen aktivitet behövs det smart teknik som hjälp. Ett exempel är det ellager för hushåll som vi lanserade i maj. Ellagret kan anslutas till ett gammalt eller nytt solpanelsystem.

”Med en batteribank som lagrar solel kan vi styra produktionen så att den bättre anpassar sig till förbrukningen”, säger produkt- och utvecklingschef Kimmo Sulkanen.

Programvaran i batteribanken Solarwatt MyReserve analyserar outtröttligt produktionen och förbrukningen av solkraft i fastigheten. Snabbare än tanken styr den el också till akuta behov hos olika apparater. På så sätt kan elen som panelerna producerat utnyttjas maximalt för eget bruk, vilket förbättrar solkraftsinvesteringens lönsamhet. Behovet av köpt el minskar, vilket märks i form av lägre räkningar för elförbrukning och elöverföring.

Visserligen är batteribanken redan i sig en investering: med installation kostar den över 5 000 euro.

Behagligare inneklimat

Redan för ett par år sedan lanserade vi Fastighetsmonitorn, som är avsedd för styrning av VVSE-systemen (värme, vatten, sanitet/ventilation, el) i fjärrvärmehus. Nu bättrar vi på tjänsten med stöd av en ny samarbetspartner för att stärka fördelarna för våra kunder.

”Vi inför förutseende styrning av uppvärmningen i byggnaden på basis av väderprognosen. Det smarta och lärande systemet ger möjlighet till automatisk efterfrågeflexibilitet och optimerar värmeförbrukningen i realtid”, beskriver produktionsdirektör Sami Kotimäki.

För användaren innebär Fastighetsmonitorn energisparande och energieffektivitet. Både bostadsbolagets ekonomi och miljön vinner på saken. Ju större bostadsfastighet det är fråga om, desto mer finns det att spara genom optimering av uppvärmningen och efterfrågeflexibilitet.

”I slutändan handlar det om klok energianvändning: att använda rätt mängd energi vid rätt tid.”
När värmesystemet kan förutse förändringar i väderleken blir det slut på temperaturväxlingar inomhus som beror på väderomslag.

”Luften blir lika bra i alla lägenheter och inneklimatet blir jämnare i hela bostadsbolaget. Boendekomforten ökar när man kan hålla installationstekniken rätt inställd hela tiden. Dessutom sjunker energikostnaderna”, sammanfattar Kotimäki fördelarna.

Trådlösa sensorer som installeras i alla bostäder mäter rumstemperaturen och luftfuktigheten. Det här ger tillförlitlig information om hur ventilationen fungerar i huset. Tjänsten erbjuds till en början bostadsbolag som är anslutna till fjärrvärme och har minst tio bostäder.

Fastighetsmonitorn sammanställer data om olika VVSE-anordningars funktion i en och samma vy. Energi- och vattenförbrukningen och inneluftsförhållandena kan övervakas som helhet och i realtid. Då kan man snabbt ingripa vid eventuella fel i anordningarna eller felaktiga inställningar.

Disponenten eller bostadsbolagets styrelse får användarkoder till onlinetjänsten. Kunden behöver givetvis inte själva övervaka installationsteknikens funktion, utan vi gör det på kundens vägnar!

Förutom väderprognoserna följer monitoreringsprogrammet också våra egna produktionsprognoser; i det avseendet sträcker sig optimeringen också till energiproduktionen. Miljöaspekterna har varit centrala vid utvecklingen av tjänsten.

”Koldioxidutsläppen från energiproduktionen minskar märkbart när förhållandet mellan förbrukning och produktion kan optimeras i realtid.”

Alternativ till laddning av elbilar

Trafiken övergår till eldrift, men förändringen sker inte över en natt. Det typiska är att det finns ett eller två hushåll i bostadsbolaget som har elbil eller har tänkt skaffa sig en. Då har majoriteten av de boende inte intresse av att satsa på laddningsinfrastruktur, åtminstone inte i större skala.

Därför vill vi erbjuda bostadsbolagen smidiga alternativ för ordnande av laddningsberedskap. Vår nyaste tjänsteprodukt är en laddningstjänst mot månadsavgift som riktar sig till användarna. Tjänsten kräver inga stora investeringar från bostadsbolagets sida.

Bostadsbolaget beställer en första elteknisk kartläggning av sin parkeringsplats från oss. Kartläggningen kostar från 350 euro uppåt. Vi utreder hur stor laddningskapacitet som behövs och om husets elsystem medger byggande av den. Bolaget får en skriftlig rapport över kartläggningen och kan utnyttja den genast eller i ett senare skede.

Om inga ändringar behövs i elcentralen eller anslutningskabeln, är det möjligt att gå vidare i rask takt. Vi kommer överens med bostadsbolaget om att bygga laddningsberedskap, vilket innebär vissa installations- och kopplingsarbeten samt anslutning av ett modem till elsystemet. Modemet behövs för hantering av laddstationerna. Räkningen till bostadsbolaget för laddningsberedskapen är 1 500 euro.

Efter det kan de boende ansluta sig till tjänsten med egna avtal. Det finns fyra olika laddningspaket att välja bland, till en månadsavgift på 15–55 euro. I paketet ingår installation, underhåll och service av laddstationen samt en mobilapp som behövs för att styra laddningen.

”Bostadsbolaget behöver inte heller ha någon separat faktureringstjänst, utan vi fakturerar användarna på tjänsteavgifterna”, säger Kimmo Sulkanen.

Bostadsbolaget kan också låta bygga laddstationerna som engångsinvestering. Om beredskap byggs för minst fem laddstationer kan bolaget få investeringsstöd för projektet från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA.

I gamla hus är elsystemet ibland utnyttjat till max, så att det krävs ändringsarbeten i elcentralen och kablarna för att bygga laddningsberedskap. Då kan det vara vettigast att bygga en egen separat elanslutning för laddning av elbilar.

Vi finns där som stöd för bostadsbolaget, disponenten och slutanvändaren, från projektplanering till genomförande och drift, oavsett vilket alternativ man väljer.

Vi håller på att ta fram en laddningstjänst mot månadsavgift också för dem som har firmabil som fri bilförmån, med tanken att betalningstrafiken för laddningselen ska löpa smidigt både när bilen laddas på jobbet och hemma.

Stäng
Search