Skip to content
16.12.2020

Just nu 2020

Inga tryck på att höja elöverföringspriserna i sikte
i Kervo och Sibbo

Den senaste tiden har det pågått en livlig debatt om elöverföringsprisernas nivå. I oktober fick Yles utredning stor publicitet. Enligt utredningen har många elöverföringsbolag höjt sina elöverföringspriser kraftigt utan att i samma mån ha höjt investeringarna i att bygga ett vädersäkrat elnät.

Kervo Energi och Sibbo Energi har som mål att stödja livskraften i regionen. Våra ägare Kervo stad och Sibbo kommun vill inte lyfta dividend från bolagen, utan i stället hålla elöverföringspriserna i Kervo och Sibbo så förmånliga som möjligt.

Olika prissättning på landsbygden och i staden

Kervo är en liten stad med tät bebyggelse, där elnätet har varit helt nedgrävt redan i flera årtionden. Det här gör det möjligt att hålla elöverföringspriserna i Kervo på landets lägsta nivå. Sibbo däremot är ett vidsträckt område med gles bebyggelse, där det finns mycket elnät och förhållandevis få användare. Därför är elöverföringspriserna högre i Sibbo än i Kervo, men också i Sibbo är elöverföringspriserna förmånliga när man jämför med andra landsbygdsnät. Om man jämför med 2015 års nivå så har överföringspriset i Sibbo i medeltal stigit med bara 3 %, vilket motsvarar den allmänna inflationen.

Det finns inget tryck på att höja elöverföringspriserna i Kervo eller Sibbo de närmaste åren, eftersom områdena växer snabbt och nya kunder ansluter sig till elnätet. Då blir det fler användare som är med och delar på underhållskostnaderna för nätet. Prisutvecklingen har varit sjunkande: Senast i juni sänkte vi priserna i Sibbo med i medeltal 10 % och i Kervo med 5 % till följd av växande kundunderlag.


Ändrade avtals- och referensnummer

I och med att vi uppdaterade vårt kunddatasystem i november har en del av våra elavtalskunder i Kervo och Sibbo fått nytt elavtalsnummer och nytt referensnummer på sina räkningar. Uppdateringen är enbart systemteknisk och påverkar inte avtalets innehåll. Vi uppmanar ändå alla att kontrollera referensnumret på elräkningen, i synnerhet om du har sparat betalningsinformationen i nätbanken.


Nu kan du också meddela om strömavbrott på nätet

Om det blir strömavbrott kan du nu också meddela om det med hjälp av felanmälningsblanketten på vår webbplats. Vi tog i bruk felanmälningsblanketten för att ge tillgång till fler kundservicekanaler. Hittills har vår feljour bara betjänat via telefon.
Tips: Spara felanmälningsblanketten som bokmärke t.ex. i din smarttelefons webbläsare, så hittar du den snabbt om det blir strömavbrott.

Läs mera


Övergå till e-faktura

Du behöver inte fundera på om din räkning kommer fram, när du övergår från pappersfaktura till e-faktura. E-faktura är ett tryggt och snabbt sätt att betala räkningar. Du kan välja om betalningen dras automatiskt från ditt konto eller först när du har gått in på nätbanken och godkänt den. Betalda e-fakturor sparas i nätbankens arkiv, där du enkelt kan kontrollera dem senare vid behov. Ta i bruk e-faktura i din nätbank. Din egen bank kan berätta mer.


Uppdatera dina kontaktuppgifter i kundportal

Vi meddelar på förhand via sms och e-post om planerade elavbrott relaterade till elnätets underhåll. För att våra meddelanden kan nå dig, bör dina kontaktuppgifter vara uppdaterade. Du kan granska och korrigera dina uppgifter i vår kundportal på adressen portal.keravanenergia.fi:

1. Kolla att ditt telefonnummer och din e-postadress finns i punkten Mina uppgifter under fliken Kunduppgifter.

2. Lägg till de kontaktuppgifter, till vilka du vill ha meddelanden, i punkten Meddelanden om planerade elavbrott skickas till under rubriken Avtal på samma sida.


I Kervo gör vi målmedvetet konkreta insatser för klimatet

Vi slutade använda stenkol inom energiproduktionen redan 2001 och tung eldningsolja 2014. År 2021 har vi den största kraftansträngningen framför oss, när vi helt och hållet slutar använda torv i biokraftverket i Kervo. Vi ersätter den fossila torven med förnybart inhemskt trädbränsle, och tack vare det minskar våra koldioxidutsläpp med 45 000 ton per år. Genom våra klimatinsatser har vi lyckats minska våra koldioxidutsläpp med 88 % jämfört med 2010 års nivå.

Läs mer 


Vi sänker energiavgiften för naturgas

Regeringen har föreslagit att beskattningen av naturgas ska skärpas nästa år. Den punktskatt som tas ut av slutanvändarna i samband med naturgasräkningen föreslås höjas med cirka 0,30 cent per kilowattimme.

På grund av utvecklingen av marknadspriset på naturgas sänker vi samtidigt energiavgiften för naturgas med 15 % för både konsumenter och företag från och med 1.1.2021. För exempelvis konsumentkunder är sänkningen cirka 0,63 c/kWh, och därmed kommer naturgasräkningen som helhet att bli mindre, trots skattehöjningen.


Vi utreder möjligheterna att minska utsläppen från den tunga trafiken

I Kervo finns det många företag där tung trafik utgör en viktig del av affärsverksamheten och leveranskedjan. Vi har startat en utredning där vi kartlägger möjligheterna att utnyttja naturgas och biogas för att minska utsläppen från trafiken. Med naturgas kan utsläppen från trafiken minskas med cirka 20 % och med biogas över 85 %.

Målet är att i framtiden tillhandahålla en gastankningsstation som främjar en kostnadseffektiv övergång till trafikgas och i framtiden till biogas för transportföretag som är verksamma i området eller kör igenom det.


Stäng
Search