Skip to content
21.12.2021

Det egna energibolaget stöder välfärden i området

Både elpriset och utsläppen ner – Det egna energibolaget stöder välfärden i området

Det lokala energibolagets uppdrag är klart och entydigt: att öka välfärden i området och driva invånarnas och företagens intressen. Enligt lagen är ett aktiebolags syfte att bereda vinst åt aktieägarna – i vårt fall till Kervo stad och Sibbo kommun, alltså till alla invånare och företag i området.

En av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet är att hålla så låga överföringspriser som möjligt. Vi betalar ingen vinstutdelning till våra ägare, utan använder pengarna till att sänka överföringspriserna. När andra överföringsbolag under de senaste åren har meddelat om höjningar, har vi meddelat om prissänkningar. Samma utveckling fortsätter och i december sänker vi priserna igen. Du kan läsa mer om saken här.

Som lokalt energibolag ökar vi välfärden i området genom att stödja fritidsverksamhet och sport. Vi sponsrar lokala föreningar och evenemang för att så många invånare som möjligt i vårt område, särskilt barn och unga, ska ha möjlighet att utöva en hobby. Här presenterar vi en av våra sponsormottagare – e-sportföreningen Roots. Genom att köpa el från Kervo Energi är du med och stöder ditt eget område i stället för utländska investeringsbolag.

Många energibolag tävlar om att berätta om sina planer för klimatet – vi berättar hellre om våra konkreta insatser. Vi har redan minskat våra CO2-utsläpp med 88 % jämfört med 2010 års nivå, och senast 2030 ska vår energiproduktion vara klimatneutral. Läs mera här.

För oss är det egna områdets och dess invånares välfärd viktigast, och vi hoppas att det märks i vår verksamhet.

Stäng
Search