Skip to content
21.12.2021

E-sport i Kervo

Kervo Energi och Sibbo Energi stöder den lokala välfärden genom att sponsra föreningar i området. Syftet med sponsringen är att så många invånare i vårt område som möjligt, med tonvikt på barn och unga, ska ha möjlighet att utöva en hobby. Ett av våra färskaste sponsorobjekt är den icke vinstdrivande e sportorganisationen Roots Gaming rf i Kervo, som grundades 2019.

E-idrott, det vill säga elektronisk sport, är tävlingar som utförs med datateknik. E-sport bedrivs på både lag- och individnivå beroende på spelet och spelformen. De vanligaste e-sportspelen är underhållningsspel som fungerar på datorer eller spelkonsoler. E-sportspelen är indelade i flera undergrenar.

Högklassig ledarledd e-sportverksamhet för ungdomar i Kervo

Roots Gaming rf vill erbjuda ungdomar möjlighet att utöva e-sport i Kervo i en modern och trygg miljö, där ungdomarna genom mångsidig träning kan utveckla sin skicklighet på det spel de spelar. Roots strävan är också att ge e-sporten en sundare image.

“Vid träningen framhåller vi för ungdomarna att motion, kost och sömn är stöttepelare för framgångsrikt spelande”, säger föreningens vice ordförande Sonja Ahtiainen.

Roots Gaming ry:n Sonja Ahtiainen, Jyri Kunttu ja Janne Vuorensyrjä pelaamassa Roots Gaming ry:n tiloissaRoots består av representationslag, akademilag och hobbygrupper med låg tröskel. Spelarna i Roots spelar Counter Strike: Global Offensive och NHL, som vardera spelas i lagform och som i Finland har många utövare samt etablerade ligor och turneringar. Föreningens syfte är att ge spelare möjlighet att komma i gång med låg tröskel och avancera till allt mer krävande lagspel – det finns redan ungdomar som via den här verksamheten har inlett en karriär som proffsspelare.

Explosionsartad start på verksamheten

Roots verksamhet med akademilag startade hösten 2020, när Roots lade ut en öppen ansökan i sina sociala kanaler. Det kom tiotals ansökningar från hela landet till akademin. För att möjliggöra fysisk verksamhet och stödja lokala ungdomar var det ett viktigt kriterium för att väljas till akademin att man var bosatt på orten eller i Nyland. Slutligen valdes 15 ungdomar ut till akademin, och de bildade sedan tre lag.

På spelarvägen lär ungdomarna varandra

Kärnan i Roots verksamhet är den så kallade spelarvägen. Det betyder att ungdomar som nått en högre nivå fungerar som hjälpledare för lag på lägre nivå, ända ner till verksamheten med låg tröskel som riktar sig till unga och unga vuxna.

Träning varje vecka

Syftet med akademiverksamheten är att erbjuda unga en målinriktad hobby och skapa regelbundenhet i spelandet och träningen. Varje vecka ordnar två olika tränare träning för lagen. Tyngdpunkten i träningen ligger på att utveckla speltekniken och träna social förmåga i grupp.

Akademilagens verksamhet planeras tillsammans med spelarna. Lagen kommer gemensamt överens om deltagande i kommande ligor och sätter upp mål för det.

“Roots akademiverksamhet har gett mig många nya vänner och vänskapsrelationer. Jag har också fått uppleva
fina stunder av framgång”, berättar Teemu “Temezi” Roisko som spelar i Ac Red.

Förutom akademiverksamheten ordnar Roots också ledarledd spelverksamhet med låg tröskel för dem som är intresserade av hobbyn. Hobbyverksamheten inleddes hösten 2020 med högstadieelever och studerande på andra stadiet i Kervo. Eftersom antalet deltagare har vuxit har man delat upp verksamheten på två olika dagar. Genom hobbyverksamheten med låg tröskel vill man ge alla ungdomar möjlighet att bekanta sig med och delta i e-sport. Speltillfällenas syfte är att ge färdigheter för att jobba i team och träna tillsammans med ett lag.I den handledda akademiverksamheten har 22 ungdomar deltagit och i gruppen med låg tröskel över 50.

Träningen av halvprofessionella skräddarsys utifrån spelarnas behov

När det gäller dem som spelar på halvprofessionell nivå fokuserar man på att arbeta på ett mångsidigt sätt med utgångspunkt i spelaren. Roots strävan är att erbjuda så trygga och bra förutsättningar som möjligt för att utvecklas som både individ- och lagspelare. Föreningen ordnar mental träning, spelträning och fysisk träning.

“I träningen strävar vi efter långsiktig verksamhet och lägger upp planerna utifrån varje lags behov”, säger Janne Vuorensyrjä och Jyri Kunttu, som är ledare för akademiverksamheten.

Låg tröskel för att komma med i hobbygruppen

Verksamheten med låg tröskel är öppen för alla ortsbor, så länge det finns plats i grupperna. Man kan komma med genom att kontakta ungdomstjänsterna i Kervo eller Roots Gaming rf. Tills vidare är verksamheten endast inriktad på spelet Counter Strike: Global Offensive.

För att komma med i Roots akademi ska man för närvarande lämna in en fritt formulerad ansökan. De som väljs ut på basis av ansökningarna ges tillfälle till ”tryout” i ett lag som motsvarar deras skicklighetsnivå. För att delta i verksamheten med låg tröskel behövs ingen egen utrustning. I akademiverksamheten måste man ha egen utrustning för att kunna träna. ∎

Stäng
Search