Skip to content
27.04.2021

Ny lagstiftning gör solpaneler lönsammare för bostadsbolag

Finländarna har blivit ivriga producenter av solkraft. Enligt Energimyndighetens statistik har den småskaliga solkraftskapaciteten som anslutits till elnätet rentav 20-dubblats under de senaste fem åren. Ökningen är så gott som uteslutande småhusens förtjänst, eftersom utnyttjandet av egenproducerad solkraft i bostadsbolag hittills har begränsats av stelbent lagstiftning, som gjort det olönsamt att fördela elen på bostäderna i huset.

För närvarande säger lagen att man måste betala överföringsavgift och elskatt för den producerade elen, eftersom den går via nätbolagets elmätare. Därmed har el som producerats med bostadsbolagets solpaneler bara kunnat utnyttjas som fastighetsel, till exempel för belysning i trapphusen. På grund av detta har många bostadsbolag fått skrinlägga sina planer på ett eget solkraftverk. Situationen är varken rättvis eller hållbar – bostadsbolagen har inte kunnat utnyttja det förmånliga priset på solkraft och samtidigt har en enorm mängd klimatgärningar inte kunnat göras.

Nu är en förändring äntligen i sikte, eftersom en betydande lagreform är på gång, där begreppet energikooperativ kommer att införas i Finlands energisystem. Ett bostadsbolag som bildar ett energikooperativ kan kalkylmässigt fördela den el det producerar på medlemmarna i kooperativet, utan att det behöver göras några ändringar i elmätarkopplingarna. Den gemensamt producerade energin fördelas på energikooperativets medlemmar i förhållande till deras andelar i kooperativet; till exempel om det för en bostad har anmälts en andel på 10 % i solkraftverket, drar nätbolaget av 10 % av elen från solkraftverket från medlemmens elräkning.

I och med energikooperativen och den nya lagstiftningen som träder i kraft 2021 blir bostadsbolagen jämbördiga med småhus i fråga om produktion av solkraft. Vi här på Kervo Energi välkomnar förändringen och står till bostadsbolagens tjänst i alla frågor som rör solkraft.

Tari Solla
Försäljningsdirektör

Stäng
Search