Skip to content

Flexel – tidsbundet elavtal med förbrukningseffekt

Välj Flexel, när du vill ha ett tidsbundet elavtal med förbrukningseffekt – få trygghet av ett fast elpris och flexibilitet av ett börselavtal.

Vad är Flexel?

Flexel är ett 6, 12 eller 24 månaders tidsbundet elavtal med förbrukningseffekt. Du har en grundavgift och ett fast elpris/kWh, som kan öka eller minska enligt din egen förbrukning.

Hur prissätts elavtal med förbrukningseffekt?

Flexel består av tre delar

  • fast elpris (c/kWh)
  • grundavgift (€/mån.)
  • förbrukningseffekt (+/- 0–ca 5 c/kWh)

Ett fast elpris är det pris du betalar när din elförbrukning är jämn dygnet runt, och det blir ingen skillnad mot dagens genomsnittliga pris. Grundavgiften är oförändrad. Elavtalet kan tecknas högst 90 dagar innan det börjar.

Normalt ligger förbrukningseffekten mellan +/- 0–5 cent/kWh. Observera att din förbrukningseffekt varierar från månad till månad och är därför inte fastslagen. En månad kan det bli -4 cent/kWh och nästa, om du har använt el annorlunda jämfört med föregående månad, kan det bli +3 cent/kWh. Förbrukningseffekten är vanligtvis högre under vintermånaderna och lägre på sommaren. Förbrukningseffekten bestäms alltid i efterhand i faktureringsfasen utifrån elförbrukningen per timme och timpriserna på elbörsen. Läs mer om hur förbrukningseffekten beräknas.

Euromerkin ikoni

När du förbrukar mer el under billiga timmar, som på natten, kommer förbrukningseffekten med i spelet och sänker ditt elpris.

 

Euromerkin ikoni

När du använder mer el under dyrare timmar, som på morgonen och eftermiddagen, stiger ditt elpris med förbrukningseffekten.

Styr din förbrukning för att uppnå besparingar

Följ med din elanvändning så att du vet när du normalt använder mest el. Då kan du lättare styra din förbrukning till de timmar som är billigare. Följ även prisvariationerna på elbörsen, t.ex. i Fingrids timapplikation, så att du vet när el är billigt och när det är dyrt.

När är det lönt att teckna Flexel?

  • Om du förbrukar mer el på natten för att t.ex. ladda bilen eller värma huset
  • Du vill inte har prisrisken som kommer med ett börselavtal
  • Du är redo att binda dig till ett tidsbundet elavtal

Teckna elavtal

arc

Flexel är ett tidsbundet elavtal med egenskaper av börsel

Flexel är ett tryggt alternativ eftersom dess grundprincip är ett tidsbundet elavtal. I ett normalt tidsbundet elavtal förblir elpriset/kWh detsamma under hela avtalsperioden och fluktuationer i den nordiska elbörsen påverkar inte priset. På grund av detta är tidsbundna elavtal ofta populära i hushåll där det är nödvändigt att kunna förutse elkostnaderna.

Elbörsens fluktuerande pris ingen effekt på det fasta elpriset för Flexel. Endast din egen förbrukning – det vill säga om du använder el under timmar billigare eller dyrare än snittpriset – påverkar priset på din el.

Förbrukningseffekt … vad betyder det och hur fungerar det?

Till skillnad från ett normalt tidsbundet elavtal har Flexel en flexibel prisdel baserad på det nordiska börselpriset, spotpriset. I rörliga elavtal bestäms elpriset varje timme enligt elbörsen Nord Pool. Elpriset är som högst på börsen när elförbrukningen är som störst, vanligtvis vardagar mellan 07.00 och 09.00. De billigaste priserna är oftast på natten mellan 02:00 och 04:00. Förbrukningseffekten kommer av att när du kan styra så mycket elförbrukning som möjligt till de billiga timmarna kan du påverka storleken på din elräkning.

Alla andra finländare-fenomenet

När du förbrukar el samtidigt som majoriteten av andra finländare använder el, kommer ditt pris att stiga enligt förbrukningseffekten. Men kan du styra din förbrukning till natt och helger, får du din el till ett billigare pris. Genom att använda el när andra sover, sparar du på din elräkning genom förbrukningseffekten. Till exempel, redan det att du badar elbastu senare på kvällen hjälper dig att uppnå en förbrukningseffekt; bada hellre bastu från 20.00, snarare än 19.00.

Med andra ord: använder du el jämnt under både billiga och dyra timmar är förbrukningseffekten 0 cent/kWh, d.v.s. din el kostar bara det fasta elpriset.

Hur räknas förbrukningseffekten?

Vi beräknar ett genomsnittligt pris på din konsumtion genom att multiplicera timspotpriset med din förbrukning för varje enskild timme. Vi dividerar denna summa med dina totala månadsförbrukning. Skillnaden mellan ditt vägda genomsnitt och det månatliga genomsnittet är din förbrukningseffekt, som tas bort eller läggs till ditt faktureringspris.

Vi beräknar det vägda genomsnittet av förbrukningseffekten jämfört med månadsmedelpriset enligt följande: ∑ (X*Y) / Z = snt/kWh

∑ = summan av alla månadens timmar
X = timförbrukning
Y = börsens timpris
Z = all elförbrukning i månaden

Exempel: Egnahemshus med elvärme

Din månatliga timförbrukning är 1800 kWh (Z). Det totala priset för din timförbrukning är 17 388 cent (X*Y).
17 388 cent / 1800 kWh = 9,66 c/kWh, vilket är ditt vägda medelpris. Månadsmedelvärdet på börsen har varit 11 c/kWh.

I det här fallet är din förbrukningseffekt 9,66–11 = -1,33 c/kWh.

Detta exempel ger dig en “negativ” förbrukningseffekt, vilket sänker ditt elpris. T. ex. med ett fast grundpris på 10 c/kWh, skulle ditt faktureringspris vara 8,67 c/kWh i detta fall.

Exempel: Tvåa med fjärrvärme

Din månatliga timförbrukning är 160 kWh (Z). Det totala priset för din timförbrukning är 1974,4 cent (X*Y).

1974,4 cent / 160 kWh = 12,34 c/kWh, vilket är ditt vägda medelpris. Månadsmedelvärdet på börsen har varit 11 c/kWh.

I det här fallet är din förbrukningseffekt 12,34–11 = 1,34 c/kWh

Detta exempel ger dig en “positiv” förbrukningseffekt, vilket höjer ditt elpris. T. ex. med ett fast baspris på 10 c/kWh, skulle ditt faktureringspris vara 11,34 c/kWh i detta fall.

Billig el är ofta ett miljövänligt alternativ

Visste du? När elen är som billigast är den också ofta som mest miljövänlig. Elen blir snabbt billig när det blåser mycket, vilket ger oss gott om vindkraft. Det är också ett miljövänligt val att styra sin egen energiförbrukning till tidpunkter då belastningen på elnätet är som lägst, för då produceras minst med energiformer, som orsakar förorenande utsläpp.

Stäng
Search