KERAVAN ENERGIA -YHTIÖT

Olemme paikallinen energiayhtiö, joka toimii Keravalla ja Sipoossa. Konsernin muodostaa emoyhtiö Keravan Energia Oy ja tytäryhtiöt Sipoon Energia Oy ja Keravan Lämpövoima Oy.

Panostamme monipuoliseen energiavalikoimaan; omassa tuotannossamme käytämme kotimaista uusiutuvaa biopolttoainetta. Lisäksi olemme mukana tuuli- ja ydinvoimahankkeissa. Oma aurinkovoimalamme Keravalla tuottaa täysin päästötöntä sähköä.

Olemme täyden palvelun energiakumppani ja etsimme asiakkaillemme yksilöllisesti heille parhaiten sopivan ratkaisun.

#

Emoyhtiö Keravan Energia Oy on kuntaomistajiensa (Keravan kaupunki 96,5 % ja Sipoon kunta 3,5 %) kautta asiakkaidensa omistama yhtiö, ja toiminta-ajatuksemme on edullisen energiantoimituksen kautta parantaa jakelualueemme asiakasomistajien (yksityisasiakkaat, yritysasiakkaat ja julkisyhteisöt) taloutta ja kilpailukykyä.

Sähkö- ja kaukolämpöverkkomme ylettyvät Keravalta Sipooseen ja sähköä myymme koko Suomeen. Tuotamme sähköä ja kaukolämpöä Keravan biovoimalaitoksessa. Lahden moottoritien varressa sähköä tuottaa myös aurinkovoimalamme, joka kuuluu Suomen suurimpiin. Lisäksi kaukolämmön tuotantoa varten meillä on useita pienempiä lämpökeskuksia.


#
Konsernin avainluvut
2018 2017
Liikevaihto, milj. € 64,5 64,8
Tulos ennen satunnaisia eriä, milj. € 0,7 2,5
Investoinnit ja pitkäaikaiset sijoitukset, milj. € 9,5 14,6
Taseen loppusumma, milj. € 161,9 161,1
Sähkön myynti, GWh 562 603
Sähkön siirto, GWh 567 538
Kaukolämmön ja prosessihöyryn myynti, GWh 374 375
Kaasun myynti, GWh 26 26
Sähkön siirron asiakasmäärä 34 297 33 068
Henkilökunta keskimäärin 73 72

Osakkuusyhtiöt

Keravan Energia on mukana seuraavissa yhtiöissä:

Suomen Voima Oy on kuudentoista suomalaisen energiayhtiön vuonna 2010 perustama yhtiö. Yhtiö hankkii vähäpäästöistä ja uusiutuvaa energiaa osakkailleen. Tavoitteena on osakkaiden parempi energiaomavaraisuus ja uuden merkittävän toimijan tuominen pohjoismaisille energiamarkkinoille. Yhtiö toimii Mankala-periaatteella ja toimittaa energian osakkailleen omakustannushintaan. Suomen Voima on merkittävä omistaja Fennovoimassa.
www.suomenvoima.fi

Fennovoima Oy on suomalainen ydinvoimayhtiö, jonka tarkoituksena on rakentaa pohjoiseen Suomeen uusi ydinvoimala. Rakentamislupa tullaan saamaan v. 2019 ja kaupallinen käyttö tulee alkamaan vuonna 2024. Keravan Energia on yksi Fennovoiman pääomistaja Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaista. Eduskunta antoi periaatepäätöksen 1.7.2010, jonka mukaan Fennovoima saa rakentaa uuden ydinvoimalan.
www.fennovoima.fi

Etelä-Suomen Voima Oy on ns, Mankala-periaatteella toimiva yhtiö, joka omistaa voimalaitososuuksia ja hankkii sähköä osakkaidensa tarpeisiin. Etelä-Suomen Voiman kautta Keravan Energia omistaa muun muassa ydin-, tuuli- ja biovoimaosuuksia Pohjolan Voiman omistamista tuotannoista.
www.etelasuomenvoima.fi

www.pohjolanvoima.fi
www.tvo.fi

Propel Voima Oy on vuonna 1999 perustettu tuulivoimayhtiö. Yhtiön toiminnan painopisteenä on tuottaa osakkaille tuulivoimalla tuotettua sähköä. Lisäksi yhtiö harjoittaa tuulivoimaan liittyvää tutkimusta ja tuotekehittelyä. Keravan Energia omistaa yhtiöstä 15%.
www.propelvoima.fi

Tripower Oy on Mäntsälän Sähkön, Keravan Energian, Porvoon Energian ja Nurmijärven Sähkön omistama yhteistyöyritys, joka keskittyy lähinnä tietojärjestelmiin liittyviin hankkeisiin.
www.tripower.fi