ORGANISAATIO

Energialiiketoiminta vastaa Keravan Energia -yhtiöiden sähkön hankinnasta ja myynnistä.

Verkkoliiketoiminta vastaa sähkön siirrosta Keravan kaupungin, Sipoon kunnan ja osin Helsingin kaupungin alueilla.

Tuotantoliiketoiminta vastaa sähkön ja lämmön tuotannosta sekä kaukolämmön ja maakaasun jakelusta Keravan ja Sipoon alueilla.

Konsernipalvelut ja Asiakkuus tuottavat konsernin tarvitsemia palveluja. Tällaisia ovat mm. taloushallinto, hr, asiakaspalvelu ja markkinointi.

Digitaaliset palvelut -yksikkö vastaa konsernin tietojärjestelmäarkkitehtuurista ja tuottaa ICT-palveluja.

Keravan Energia -yhtiöiden johtoryhmä

 • Toimitusjohtaja Jussi Lehto
 • Verkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen
 • Talousjohtaja Lars Horn
 • Teknologiajohtaja Sami Kotimäki
 • Digitaalisten palvelujen johtaja Arttu Laine
 • Talouspäällikkö Hannu-Pekka Nummela
 • Myyntijohtaja Tari Solla


Keravan Energia Oy

Ylin päättävä elin on yhtiökokous, jossa on omistajien, Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan, edustus. Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu 15 varsinaista jäsentä (+henkilökohtaiset varajäsenet) sekä hallitus, johon kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä (+henkilökohtaiset varajäsenet), joista yksi on henkilökunnan edustaja.

Sipoon Energia Oy

Ylin päättävä elin on yhtiökokous, jossa on omistajien, Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan edustus. Yhtiöllä on hallitus, jonka muodostavat emoyhtiön hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäsenet

 • Eero Lehti (puheenjohtaja)
 • Anne Karjalainen (varapuheenjohtaja)
 • Johanna Holmström
 • Lauri Kallamaa
 • Tuula Komokallio
 • Heikki Halonen (henkilökunnan edustaja)
 • Ilkka Lavas
 • Kaj Lindqvist
 • Lauri Saloriutta

Hallintoneuvosto

Veikko T. Valkonen (pj.), Leena Riikonen (vpj.), Annikki Halme, Mari Hartikainen, Ossi Honkasalo, Ismo Jalonen, Anne Karhusaari, Simo Lehvonen, Anneli Luusalo, Tom Martin, Samuli Myllyharju, Bo Ranta, Mikko Raunio, Jorma Surakka ja Eija Väinämö (henkilökunnan edustaja).