ORGANISAATIO

Toiminta Keravan Energia -yhtiöissä on organisoitu kolmeen tulosvastuulliseen liiketoimintaan ja kolmeen kustannusvastuulliseen palvelutoimintaan. Toiminnan tukena toimii lisäksi eri teemoihin liittyviä, läpi organisaation koottuja ryhmiä.

Energialiiketoiminta vastaa Keravan Energia -yhtiöiden sähkön hankinnasta ja myynnistä.

Verkkoliiketoiminta vastaa sähkön siirrosta Keravan kaupungin, Sipoon kunnan ja osin Helsingin kaupungin alueilla.

Tuotantoliiketoiminta vastaa sähkön ja lämmön tuotannosta sekä kaukolämmön ja maakaasun jakelusta Keravan ja Sipoon alueilla.

Konsernipalvelut ja Asiakkuus tuottavat konsernin tarvitsemia palveluja. Tällaisia ovat mm. taloushallintoon, henkilöstöön, asiakaspalveluun, markkinointiin ja ICT:hen liittyvät palvelut.

Keravan Energia -yhtiöiden johtoryhmä

 • Toimitusjohtaja Jussi Lehto
 • Verkkoliiketoiminnan johtaja Osmo Auvinen
 • Asiakkuusjohtaja Johanna Haverinen
 • Talousjohtaja Lars Horn
 • Tuotantoliiketoiminnan johtaja Sami Kotimäki


Keravan Energia Oy

Ylin päättävä elin on yhtiökokous, jossa on omistajien, Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan, edustus. Yhtiöllä on hallintoneuvosto, johon kuuluu 15 varsinaista jäsentä (+henkilökohtaiset varajäsenet) sekä hallitus, johon kuuluu yhdeksän varsinaista jäsentä (+henkilökohtaiset varajäsenet), joista yksi on henkilökunnan edustaja.

Etelä-Suomen Energia Oy

Ylin päättävä elin on yhtiökokous, jossa on omistajien, Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan edustus. Yhtiöllä on hallitus, jonka muodostavat emoyhtiön hallituksen jäsenet.

Hallituksen jäsenet

 • Rolf Björkell
 • Martti Havin, varapuheenjohtaja
 • Ulla Lind-Fagerstöm
 • Tuula Komokallio
 • Ilkka Lavas
 • Eero Lehti, puheenjohtaja
 • Aila Lehtinen
 • Jaana Silander, henkilökunnan edustaja
 • Marja Tammilehto

Hallintoneuvosto

Heikki Raittila (pj.), Petri Asuinmaa (vpj.), Lea Heino, Pertti Huotari, Ismo Jalonen, Erkki Kauranen, Tom Martin, Jani Nieminen, Oili Paavola, Bo Ranta, Leena Riikonen, Pauli Saarinen, Päivi Sivonen, Sari Vannela ja Vesa Yrjölä.