TOIMINTAPOLITIIKKA

Olemme asiakkaidemme paras asiantuntija kaikissa energia-asioissa. Toimitamme korkealaatuisia energiatuotteita ja -palveluita mahdollisimman häiriöttömästi ja luotettavasti. Hyödynnämme laaja-alaista näkemystämme energia-alasta asiakkaidemme tarpeisiin parhaiten sopivien ratkaisuiden löytämiseksi ja toteuttamiseksi. Vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin laadukkaalla, tehokkaalla, ketterästi kehittyvällä sekä ympäristön huomioon ottavalla toiminnalla. Tavoitteemme on tukea toiminta-alueemme vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Kannustamme ja opastamme asiakkaitamme energiansäästöön ja energian tehokkaaseen käyttämiseen. Omassa toiminnassamme huomioimme energiatehokkuuden jatkuvan parantamisen periaatteita energiankulutuksen pienentämiseksi. Tavoitteenamme on vähentää ympäristökuormitusta kaikessa toiminnassamme.

Panostamme tuotannossamme uusiutuvan energian käyttöön sekä rakentamalla omia tuotantoyksiköitä että yhteisyritysten kautta. Huomioimme johtoverkkojen sijoittelussa ja rakenteissa ympäristön vaatimukset tarkoituksenmukaisella ja kestävällä tavalla. Toiminnassamme sitoudumme suojelemaan ympäristöä ja sen monimuotoisuutta sekä ehkäisemään pilaantumista. Olemme sitoutuneet pienentämään toimintamme aiheuttamia ympäristövaikutuksia parantamalla jatkuvasti ympäristönsuojelumme tasoa.

Seuraamme asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja sitoudumme parantamaan toimintaamme asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi ja energiatehokkuuden sekä ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.

Sitoudumme täyttämään toimintaamme koskevat lakisääteiset vaatimukset ja muut sitovat velvoitteet, noudatamme lakeja, viranomaismääräyksiä ja toimialamme standardeja sekä ennakoimme tulevia muutoksia.

Sitoudumme huolehtimaan henkilöstömme työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta, ammattitaidosta ja pätevyydestä sekä varaamme toimintaamme tarkoituksenmukaiset ja riittävät resurssit. Kannustamme henkilöstöä kehitystarpeiden tunnistamiseen, palautteen antamiseen sekä aloitteiden tekemiseen. Poistamalla vaaroja ja vähentämällä työterveys ja -turvallisuusriskejä suojelemme henkilöstöä ja sidosryhmiämme tapaturman vaaroilta sekä varmistamme toiminnassamme turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet, tavoitteena nolla tapaturmaa -periaatteen toteutuminen.

KERAVAN ENERGIA OY
SIPOON ENERGIA OY
KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY


Keravan Energia -yhtiöissä on käytössä sertifioitu ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmä ja ISO 45001 -työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä.

#
#
#

  • ISO 9001 -standardi perustuu jatkuvan parantamisen filosofiaan ja toimii työkaluna liiketoiminnan, prosessien ja johtamisen kehittämisessä.
  • ISO 14001 -standardi on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmämalli, jonka avulla organisaatioita voivat parantaa ympäristönsuojelunsa tasoa ja osoittaa sen.
  • ISO 45001 -standardi on työterveyden ja työturvallisuuden johtamisjärjestelmä, jonka avulla voidaan kehittää yrityksen turvallisuuskulttuuria sekä vähentää tapaturmia ja sairauspoissaoloja.