Keravan biovoimalaitos

Keravan biovoimalaitos sijaitsee Keravan Myllykorventiellä, aivan Keravan ja Vantaan rajan tuntumassa moottoritien kupeessa.

Vastapainevoimalaitos käyttää kotimaisia polttoaineita ja tuottaa sähköä ja prosessi- ja kaukolämpöä. Voimalaitoksen sähköteho on noin 21 MW, prosessilämpöteho 10 MW ja kaukolämpöteho noin 50 MW. Höyryturbiini on yksipesäinen, kolmella säätämättömällä väliotolla ja kaksiportaisella kaukolämmöntuotannolla varustettu reaktioturbiini. Käynnistyspolttoaineena, ja tarvittaessa vara- ja tukipolttoaineena, on maakaasu. Kattilan pääpolttoaineita ovat puhdas puu (oksat, risut, latvukset, kannot ja pienpuut) sekä jyrsinturve.

Keravan biovoimalaitos

Ympäristöystävällinen voimalaitos

Voimalaitoksen kattila on kerrosleijukattila. Luonnonkiertokattilan vesi-höyry -piirin muodostavat syöttöveden esilämmitin (ekonomaiseri), höyrystinpinnat (tulipesä ja höyrystinseinät kakkosvedossa), höyrylieriö ja tulistimet. Kattilan höyryteho on 72,5 MW. Kattila on mitoitettu niin, että puupolttoaineiden maksimiosuus polttoainevirrasta on 80 %. Puupolttoaineina voimalaitos käyttää mm. puusivutuotteita, kuten kuori, sahanpuru, kutterinlastu, pylvässorvinlastu, sekä metsäenergiatuotteita, kuten metsätähdehake, risut ja kannot. Myös ruokohelpiä on mahdollista hyödyntää. Voimalaitos on rakennettu parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) periaatteiden mukaisesti. Lentotuhka ja muu kiintoaines erotetaan savukaasuista sähkösuodattimella. Voimalaitoksen savukaasut johdetaan maanpinnasta 70 metriä korkeaan piippuun.

Paikallista tuotantokapasiteettia

Voimalaitos lisää kotimaisten polttoaineiden käyttöä ja edistää kohtuuhintaisen ja ympäristöystävällisen kaukolämmön ja sähkön paikallista tuotantoa Keravalla. Tuotanto kattaa noin 75 prosenttia Keravan kaupungin kaukolämmön tarpeesta ja noin 25 prosenttia Keravan Energian sähkön hankinnasta. Biovoimalaitos monipuolistaa energian tuotannon polttoainepohjaa Keravalla. Uusiutuvat biopolttoaineet ovat päästökaupan kannalta edullisia. Niiden laajamittainen hyödyntäminen on konkreettinen toimi ympäristön ja ilmaston hyväksi.

Voimalaitoksen toimiessa täydellä teholla polttoainetta kuluu noin yksi rekkalasti tunnissa. Polttoainetta on varastoissa useamman viikon tarpeiksi.

Kaukovalvonnan käyttökeskus

Voimalaitoksen yhteyteen on sijoitettu Keravan Energia Oy:n tuotantolaitosten ja kaukolämpöverkkojen kaukovalvonnan käyttökeskus (24/7). Voimalaitoksen henkilökunta vastaa myös muiden paikallisten tuotantolaitosten ja kaukolämpöverkkojen valvonnasta.

Henkilökunta valvoo laitoksen käyttöä 24 tuntia vuorokaudessa. Laitoksen automaatioaste on korkea ja normaalin käytön aikana kaikki käyttötoimenpiteet voidaan suorittaa valvomosta. Myös ns. kuumakäynnistykset lyhytkestoisten häiriöiden jälkeen voidaan suorittaa valvomosta.

Keravan biovoimalaitos toteutettiin yhteistyössä Pohjolan Voima Oy:n kanssa. Tätä nykyä voimalaitoksen omistaa Keravan Energian tytäryhtiö Keravan Lämpövoima Oy.

Keravan Energia Oy:n tuotantoliiketoiminta vastaa sähkön ja lämmön tuotannosta sekä kaukolämmön ja maakaasun jakelusta Keravan ja Sipoon alueilla.


Teknisiä tietoja

Kattilatyyppi Kupliva leijukerros
Polttoaineteho MW 81
Kattilan höyryteho MW 73
Tuorehöyryn paine bar(a) 78
Tuorehöyryn lämpötila C 480
Tuorehöyrymäärä kg/s 28
Kaukolämpöteho MW 50
Sähköteho (brutto) MW 21
Sähköteho (netto) MW 19
Polttoaineet Turve ja puuperäiset polttoaineet

Keravan biovoimalaitos

Biovoimalan periaatekaavio


Biovoimalaitoksen toiminta