YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTA­VASTUU

Toimimme kestävien periaatteiden mukaisesti ja olemme merkittävä alueemme elinvoimaisuuden tukija. Kertoaksemme toiminnastamme avoimesti, julkaisemme vuosittain ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportin. Raportti jakautuu kolmeen osa-alueeseen: taloudellinen, ekologinen ja sosiaalinen vastuu.

»Vastuuraportit