YMPÄRISTÖ- JA YHTEISKUNTAVASTUU

Toimimme kestävien periaatteiden mukaisesti ja olemme merkittävä alueemme elinvoimaisuuden tukija. Kertoaksemme toiminnastamme avoimesti, julkaisemme vuosittain ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportin. Raportti jakautuu kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen.

»Vastuuraportit


»Laatu- ja ympäristöpolitiikka