AVTALS­VILLKOR


Vi tillämpar de nationella avtalsvillkoren som rekommenderas av Finsk Energiindustri rf.

När ett avtal ingås kan vi kontrollera kundens kreditupplysningar eller tidigare betalningshistorik. Om betalningshistoriken inte är i sin ordning begär vi säkerhet för att säkra våra elräkningsfordringar.


Anslutningsvillkor

Elförsäljningsvillkor EFV2014

Elleveransvillkor ELV2019

Elanslutningsvillkor AV 2019

Nättjänstvillkor NTV 2019


Vanliga frågor:

Elpris och konkurrensutsättning

Elförbrukning och elmätning

Elavtal och flyttningar

Fakturering och indrivning

Anslutningar och elnät