Skip to content

Aktuellt om el

Aktuellt infopaket om el

Den rådande energikrisen påverkar alla elkonsumenter. Vårt infopaket ger bland annat svar på frågor som vilken typ av elavtal det nu lönar sig att teckna och vad du kan göra om du får betalningssvårigheter när elräkningarna blir dyrare.

Varför har priset på elenergi gått upp så kraftigt?

Europa har hamnat i en energikris bland annat på grund av kriget i Ukraina. Det råder brist på energi i form av såväl bränslen som el, vilket kraftigt har höjt priset på elenergi även lokalt. Det här beror på att Kervo Energis elproduktion bara täcker omkring en femtedel av den totala elförsäljningen medan resten måste köpas på elmarknaden. Kunder som för närvarande har ett tidsbundet elavtal som ingåtts före prisuppgången är skyddade mot prisstegringar ända tills avtalet går ut. I alla nya avtal och tillsvidareavtal har det emellertid gjorts betydande höjningar under hösten, och än så länge är ingen lättnad i sikte. Elöverföringspriserna påverkas inte av energikrisen.

Prisuppgången på el gäller inte hela elräkningen

Dina totala elkostnader består av

1. Elförsäljningens andel

Består av priset på den elenergi du förbrukat samt en fast grundavgift. Kostnaderna för den här andelen påverkas av den pågående energikrisen. Du kan själv välja från vilken elförsäljare du köper el.

2. Elöverföringens andel

Består av en grundavgift samt en överföringsavgift som baserar sig på hur mycket energi du förbrukat. Elöverföringen köps från det lokala nätbolaget, i Kervo alltså från Kervo Energi och i Sibbo från Sibbo Energi. I samband med elöverföringen debiteras också elskatt, som redovisas vidare till staten. Elöverföringspriset påverkas inte av energikrisen.

Vilken typ av elavtal lönar det sig nu att teckna?

Konsumenter kan välja mellan tre typer av elavtal

Spara energi och få en lägre elräkning

Genom små åtgärder i vardagen kan du få ner elräkningen märkbart. Den nationella energisparkampanjen Snäppet svalare (Astetta alemmas) har samlat många konkreta spartips på sin webbplats. Det snabbaste sättet att se effekten av ditt energisparande är att logga in på dina sidor i vår kundportal, där du kan se din elförbrukning ända ner på timnivå.

LÄS ENERGISPARTIPS

LOGGA IN PÅ DINA SIDOR

Hur klara av de allt högre elräkningarna

Ingen kunde i förväg bereda sig på den dramatiska höjning av elpriset som energikrisen förde med sig. Många hushåll kommer att ha svårt att klara elräkningarna i vinter, i synnerhet om bostaden huvudsakligen värms med el. Lyckligtvis kommer staten att erbjuda flera stödformer. Också vi hjälper våra kunder genom att ge möjlighet att dela upp räkningarna.

Statens stöd för höga elräkningar

Hjälp från Garantistiftelsen i svåra ekonomiska situationer

Garantistiftelsen (Takuusäätiö) hjälper hushåll som råkat i betalningssvårigheter, blivit skuldsatta eller riskerar att bli skuldsatta, genom att gå i borgen för banklån samt bevilja små lån.

TILL GARANTISTIFTELSENS WEBBPLATS

Räntefri betalningstid för elräkningar med Kervo Energis betalningsprogram

I den här svåra situationen ger vi våra konsumentkunder möjlighet att dela upp elräkningarna i mindre rater utan extra kostnad.

LÄS MER OM BETALNINGSPROGRAMMET

Stäng
Search