ELAVTAL OCH FLYTTNINGAR

Varför har jag separata avtal för elförsäljning och elöverföring?

Elöverföringen och elförsäljningen är separerade från varandra. Du kan köpa el från vilken elförsäljare som helst i Finland. Elöverföringen kan inte konkurrensutsättas, utan den köps alltid från det lokala distributionsnätsbolaget. Därför har du separata avtal för elförsäljning och elöverföring. Läs mer om Kervo Energis elavtalsalternativ här.Vad är skillnaden mellan ett tidsbundet avtal och ett tillsvidareavtal?

Som namnet säger ingås ett tidsbundet avtal för en bestämd tid. Det binder båda parterna under hela avtalsperioden. Ett tillsvidareavtal är smidigare och kan sägas upp med två veckors uppsägningstid. Ett tillsvidareavtal behöver inte förnyas, till skillnad från ett tidsbundet elavtal.Hur säger jag upp mitt elavtal?

Kontakta vår kundtjänst för att säga upp elavtalet.Jag har ett tidsbundet elavtal och ska flytta. Vad behöver jag göra?

Fyll i flyttanmälningsblanketten eller meddela vår kundtjänst att du flyttar. Vi avslutar ditt nuvarande avtal och gör ett nytt avtal till din nya adress. Det lönar sig att göra flyttamälan senast två veckor före flyttdagen.Jag ska flytta bort från Kervo Energis område. Kan jag fortfarande vara kund hos er?

Visst kan du det. Gör flyttanmälan eller kontakta vår kundtjänst så flyttar ditt elavtal med dig. Det är bra att göra flyttanmälan minst två veckor före flyttdagen.När får jag strömmen tillkopplad i mitt nya hem?

Tillkopplingen sker den dag då elavtalet träder i kraft.

Läs säkerhetsanvisningarna som gäller tillkoppling.Hur många månader i förväg kan jag teckna elavtal?

Du kan teckna ett nytt elavtal tidigast tre månader före avtalets startdatum. Teckna elavtal viaden här länken.