Skip to content
Normalel
Tidsbundet

Flexel 6 mån.

Välj ett 6 mån. tidsbundet elavtal med fast utgångspris och flexibiliteten av ett börselavtal för trygghet över vintern.
Elpris 7,50 c/kWh
Förbrukningseffekt +/- c/kWh
Grundavgift 3,99 €/mån.

Tidsbundet Flexel-avtal för ett halvår

Teckna ett halvårs elavtal med förbrukningseffekt, som har en fast grundavgift och ett utgångspris på el, som flexar både upp och ned utgående från din egen förbrukning.  Välj Flexel, när du vill ha tryggheten i ett tidsbundet avtal och samtidigt smidigheten av börselens förbrukningseffekt.

Teckna elavtal

Flexel består av tre delar

  • fast utgångspris på el (c/kWh)
  • grundavgift (€/mån.)
  • förbrukningseffekt (+/- 0–ca 5 c/kWh)

Det fasta utgångspriset är vad du betalar, när din elförbrukning är jämn dygnet runt och det inte uppstår skillnad till dygnets medelpris. Utgångspriset kan sjunka eller stiga i enlighet med din förbrukning om du förbrukar mer under natten då det ofta är billigare eller mer under dagen, då elen ofta är dyrare. Grundavgiften är fast och ändras inte.

Förbrukningseffekt och tidsbundet elavtal

Ett tidsbundet elavtal betyder precis som namnet antyder – det gäller  för en visst tid; i detta elavtal för 6 månader. I ett normalt tidsbundet elavtal har du ett orörligt och genuint fast elpris, men i Flexel ökar eller minskar förbrukningseffekten på ditt fasta elpris (baspris).

LÄS MER OM FLEXEL

Förbrukningseffekt (användarprofil)

Normalt ligger förbrukningseffekten mellan +/- 0–5 cent/kWh. Observera att din förbrukningseffekt varierar från månad till månad och är därför inte fastslagen. En månad kan det bli -4 cent/kWh och nästa, om du har använt el annorlunda jämfört med föregående månad, kan det bli +3 cent/kWh.

Förbrukningseffekten är vanligtvis högre under vintermånaderna och lägre på sommaren. Förbrukningseffekten bestäms alltid i efterhand i faktureringsfasen utifrån elförbrukningen per timme och timpriserna på elbörsen.

Läs mer om hur förbrukningseffekten beräknas

Tänk på hur du förbrukar, så är det lättare att spara energi

Som vår kund kan du enkelt logga in till dina sidor i vår kundportal, där du kommer åt att se din energiförbrukning ner till timnivå. Med hjälp av tjänsten är det enkelt att kolla när du förbrukar mycket och därmed själv justera dina förbrukningstoppar.

LOGGA IN TILL DIN EGNA SIDOR

När lönar det sig att välja Flexel?

  • Vill du säkra ditt elpris över vintern? Då är ett tidsbundet 6 månaders avtal ett smart drag
  • Äger du en elbil? Då är det lönt att ladda den under natten, då elen oftast är som billigast
  • Flexel ger dig ett stabilt utgångspris, och du undviker prisrisken som kommer med börsavtal, men du har ändå möjlighet att sänka ditt elpris tack vare börselens billiga timmar
  • Välj ett tidsbundet elavtal när du är beredd att binda dig för en längre tid

Teckna elavtal

arc

Elens ursprung

Av den el som Kervo Energi säljer produceras 15 % i våra egna kraftverk. Utöver detta har vi andelar i andra finska kraftverk, vars produktion täcker 8 % av vår sålda el. Resterande 78 % köper vi på elbörser, som Nord Pool eller Nasdaq OMX.

Vid produktionen av den el vi sålde 2022 har det använts 19,5 % förnybara energikällor (vatten-, vind– och biokraft), 64 % fossila energikällor och 16,6 % kärnkraft.

De specifika koldioxidutsläppen från användningen av fossila bränslen uppgick till 368,07 g/kWh. Mängden använt kärnbränsle uppgick till 0,62 mg/kWh.

Stäng
Search