Skip to content

Tillsvidareavtal

från 25.2.2021

Priserna gäller objekt med en huvudsäkring på max 63 A. Priser inkl. moms 24 %. 

Grundel Sibbo

Priser för Grundel i Kervo

  Normalel Säsongel Tidsel Tillfällig el
Grundavgift 2,50 €/mån 3,00 €/mån 3,00 €/mån 3,00 €/mån
Energiavgift 7,01 c/kWh vintervardag 7,75 c/kWh

övrig tid 6,45 c/kWh

dag 7,30 c/kWh

natt 6,35 c/kWh

8,11 c/kWh
Tillägg för bio- och vindkraftsel 0,10 c/kWh

Prislistan gäller i Sibbo Energi Ab:s distributionsområde. Inom Säsongsel gäller energiavgiften för vintervardagar 1.11 – 31.3 må–fr kl. 07.00 – 22.00. Inom Tidsel gäller energiavgiften för dagtid må–sö klo 07.00 – 22.00. 

Stäng
Search