Hyppää sisältöön

Sähkön liittymähinnasto – Sipoo

1.5.2022 alkaen

Liittymähinnat Keravalla

Pienjänniteliittymän hinnasto (0,4 kV)

Pääsulake A

Vyöhyke I

Vyöhyke II

Vyöhyke III

3 x 25 2 200,00 € 2 960,00 € 3 650,00 €
3 x 35 2 870,00 € 3 860,00 € 4 710,00 €
3 x 50 3 900,00 € 5 270,00 € 6 440,00 €
3 x 63 4 770,00 € 6 470,00 € 7 870,00 €
3 x 80 5 970,00 € 8 060,00 € *)
3 x 100 7 310,00 € 9 850,00 € *)
>3 x 100 73,10 €/A *) *)

VYÖHYKEMÄÄRITTELYT

Vyöhyke I
Olemassa oleva varsinainen asemakaava-alue (ei koske yleiskaavoja, ranta-asemakaavoja eikä rantakaavoja, joilla sovelletaan etäisyyteen perustuvaa vyöhykehinnoittelua) sekä asemakaava-alueen ulkopuolella olevat liittymät alle 200 metrin etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta.

Vyöhyke II
Asemakaava-alueen ulkopuolinen alue, sähkönkäyttöpaikan etäisyys muuntamolta on 200 – 400 m (etäisyys mitataan linnuntietä olemassa olevalta muuntamolta), sulakekoko enintään 3×100 A.

Vyöhyke III

Asemakaava-alueen ulkopuolinen alue, sähkönkäyttöpaikan etäisyys muuntamolta on 400 – 600 m (etäisyys mitataan linnuntietä olemassa olevalta muuntamolta), sulakekoko enintään 3×63 A.

*) Vyöhykehinnoittelun ulkopuolelle jäävät liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti tai aluehinnoittelulla voimassa olevien liittymismaksuperiaatteiden mukaisesti.

Pienjänniteverkon keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu on Sipoon Energialla 75,8 €/kVA.

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

1-vaiheliittymän muuttuessa 3-vaiheiseksi on 3-vaiheistetun liittymän liittymismaksu 2/3 kyseisen vyöhykkeen 3×25 A:n liittymismaksusta. Vyöhykkeen ulkopuolella sijaitseville kolmivaiheistettaville liittymille on liittymismaksu 2/3 edeltävän vyöhykkeen liittymismaksusta. Pääsulaketta suurennettaessa liittyjä maksaa lisäliittymismaksuna kyseisten liittymismaksuluokkien erotuksen. Liittymän pääsulakekokoa pienennettäessä liittymismaksua ei hyvitetä.

Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa ja se sijaitsee yleensä sähköistettävän tontin rajalla tai tontin läheisyydessä sijaitsevassa pylväässä. Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohtoa.

Tuotannon liittyminen verkkoon

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

Alle 2 MVA:n tuotannon liittymismaksu määräytyy vain niistä liittymiskustannuksista, jotka aiheutuvat yksinomaan sitä palvelevan verkonosan ja laitteistojen rakentamisesta. Lisäksi kohteilla, joilla on tuotannon lisäksi kulutusta, peritään liittymismaksu sähkönkulutuksen osalta normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

Keskijänniteliittymän hinnasto (20 kV)

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

20 kV -liittymien liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä ns. kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan sitä osaa olemassa olevan keskijänniteverkon siirtokapasiteetista, joka liittyjän verkkoon liittämisen myötä tulee varattua liittyjän sähkönsiirtoa varten.

Keskijänniteliittymän liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

L = a + b*P

missä:

L liittymismaksu (€)
a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.
b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan keskijänniteverkon vahvistamisen.
b = 25,00 €/kVA johdonvarsiliittymässä ja 10,00 €/kVA sähköasemaliittymässä.
P on keskijänniteliittymän liittymisteho (kVA).

Liittymismaksua ei palauteta liittymistehon mahdollisen pienentymisen vuoksi. Liittymän tehontarpeen kasvaessa noudatetaan em. hinnoitteluperiaatetta. Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24 %.

Suurjänniteliittymän hinnasto (110 kV)

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

110 kV -liittymien liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä ns. kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan sitä osaa olemassa olevan suurjänniteverkon siirtokapasiteetista, joka liittyjän verkkoon liittämisen myötä tulee varattua liittyjän sähkönsiirtoa varten.

Suurjänniteliittymän liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

L = a + b*P

missä:

L liittymismaksu (€)
a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.
b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan suurjänniteverkon vahvistamisen.

b = 10,00 €/kVA.

P on suurjänniteliittymän liittymisteho (kVA).

Liittymismaksua ei palauteta liittymistehon mahdollisen pienentymisen vuoksi. Liittymän tehontarpeen kasvaessa noudatetaan em. hinnoitteluperiaatetta. Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24 %.

Sulje
Search