Hyppää sisältöön

Sähkön liittymähinnasto – Sipoo

1.12.2020 alkaen

Liittymähinnat Keravalla

Pienjänniteliittymän hinnasto (0,4 kV)

Pääsulake A

Vyöhyke I

Vyöhyke II

Vyöhyke III

3 x 25 2 400,00 3 100,00 5 200,00
3 x 35 3 000,00 3 900,00 6 300,00
3 x 50 3 700,00 5 600,00 7 500,00
3 x 63 4 850,00 6 900,00 9 200,00
3 x 80 6 150,00 8 800,00 *)
3 x 100 7 800,00 10 200,00 *)
>3 x 100 78,00 €/A *) *)

VYÖHYKEMÄÄRITTELYT

Vyöhyke I
Olemassa oleva varsinainen asemakaava-alue.

Vyöhyke II
Asemakaava-alueen ulkopuolinen alue, sähkönkäyttöpaikan etäisyys muuntamolta on alle 300 m (etäisyys mitataan linnuntietä olemassa olevalta muuntamolta), sulakekoko enintään 3×100 A.

Vyöhyke III
Asemakaava-alueen ulkopuolinen alue, sähkönkäyttöpaikan etäisyys muuntamolta on 300-600 m (etäisyys mitataan linnuntietä olemassa olevalta muuntamolta), sulakekoko enintään 3×63 A.

*) Vyöhykehinnoittelun ulkopuolelle jäävät liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti. Liittymismaksu on kuitenkin aina vähintään edeltävän vyöhykkeen maksun suuruinen.

Liittymismaksu on arvonlisäveroton ja palautuskelpoinen voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

1-vaiheliittymän muuttuessa 3-vaiheiseksi hyvitämme 1-vaiheliittymästä puolet kyseisen 3×25 A:n liittymismaksusta. Pääsulaketta suurennettaessa liittyjä maksaa lisäliittymismaksuna kyseisten liittymismaksuluokkien erotuksen. Liittymän pääsulakekokoa pienennettäessä liittymismaksua ei hyvitetä.

Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa ja se sijaitsee yleensä sähköistettävän tontin rajalla tai tontin läheisyydessä sijaitsevassa pylväässä. Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohtoa eikä sen kytkentää jakeluverkonhaltijan verkkoon.

Tuotannon liittyminen verkkoon

Liittymismaksu on arvonlisäveroton ja palautuskelpoinen voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

Sähkön tuotannon liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä ns. kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan sitä osaa olemassa olevan suurjänniteverkon siirtokapasiteetista, joka liittyjän verkkoon liittämisen myötä tulee varattua liittyjän sähkönsiirtoa ja -tuotantoa varten.

Alle 2 MVA:n tuotannon liittymismaksu määräytyy niistä liittymiskustannuksista, jotka aiheutuvat yksinomaan sitä palvelevan verkonosan ja laitteistojen rakentamisesta. Lisäksi kohteilla, joilla on tuotannon lisäksi kulutusta, peritään liittymismaksu sähkönkulutuksen osalta normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

Keskijänniteliittymän hinnasto (20 kV)

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

20 kV -liittymien liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä ns. kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan sitä osaa olemassa olevan keskijänniteverkon siirtokapasiteetista, joka liittyjän verkkoon liittämisen myötä tulee varattua liittyjän sähkönsiirtoa varten.

Keskijänniteliittymän liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

L = a + b*P

missä:

L liittymismaksu (€)
a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.
b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan keskijänniteverkon vahvistamisen.
b = 25,00 €/kVA johdonvarsiliittymässä ja 20,00 €/kVA sähköasemaliittymässä.
P on keskijänniteliittymän liittymisteho (kVA).

Liittymismaksua ei palauteta liittymistehon mahdollisen pienentymisen vuoksi. Liittymän tehontarpeen kasvaessa noudatetaan em. hinnoitteluperiaatetta. Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24 %.

Suurjänniteliittymän hinnasto (110 kV)

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

110 kV -liittymien liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä ns. kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan sitä osaa olemassa olevan suurjänniteverkon siirtokapasiteetista, joka liittyjän verkkoon liittämisen myötä tulee varattua liittyjän sähkönsiirtoa varten.

Suurjänniteliittymän liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

L = a + b*P

missä:

L liittymismaksu (€)
a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.
b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan suurjänniteverkon vahvistamisen.

b = 10,00 €/kVA.

P on suurjänniteliittymän liittymisteho (kVA).

Liittymismaksua ei palauteta liittymistehon mahdollisen pienentymisen vuoksi. Liittymän tehontarpeen kasvaessa noudatetaan em. hinnoitteluperiaatetta. Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24 %.

Sulje