Hyppää sisältöön

Sähkön liittymähinnasto – Kerava

1.5.2022 alkaen

Liittymähinnat Sipoossa

Pienjänniteliittymän hinnasto (0,4 kV)

Pääsulake A

Vyöhyke I

3 x 25 1 920,00
3 x 35 2 550,00
3 x 50 3 650,00
3 x 63 4 580,00
3 x 80 5 640,00
3 x 100 6 440,00
>3 x 100 64,40 €/A

 

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

Vyöhykkeen 1 mukainen liittymismaksu on voimassa asemakaava-alueella sekä asemakaava-alueen ulkopuolella enintään 600 metrin etäisyydellä olemassa olevasta muuntamosta. Tätä kauempana olevat asemakaava-alueen ulkopuoliset liittymät hinnoitellaan tapauskohtaisesti tai aluehinnoittelulla voimassa olevien liittymismaksuperiaatteiden mukaisesti.

Pienjänniteverkon keskimääräinen kapasiteettivarausmaksu on Keravan Energialla 43,10 €/kVA.

1-vaiheliittymän muuttuessa 3-vaiheiseksi on 3-vaiheistetun liittymän liittymismaksu 2/3 kyseisen vyöhykkeen 3×25 A:n liittymismaksusta. Vyöhykkeen ulkopuolella sijaitseville kolmivaiheistettaville liittymille on liittymismaksu 2/3 edeltävän vyöhykkeen liittymismaksusta. Pääsulaketta suurennettaessa liittyjä maksaa lisäliittymismaksuna kyseisten liittymismaksuluokkien erotuksen. Liittymän pääsulakekokoa pienennettäessä liittymismaksua ei hyvitetä.

Liittämiskohta määritellään liittymissopimuksessa ja se sijaitsee yleensä sähköistettävän tontin rajalla tai tontin läheisyydessä sijaitsevassa pylväässä. Liittymismaksu ei sisällä liittymisjohtoa.

Tuotannon liittyminen verkkoon

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

Alle 2 MVA:n tuotannon liittymismaksu määräytyy vain niistä liittymiskustannuksista, jotka aiheutuvat yksinomaan sitä palvelevan verkonosan ja laitteistojen rakentamisesta. Lisäksi kohteilla, joilla on tuotannon lisäksi kulutusta, peritään liittymismaksu sähkönkulutuksen osalta normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

Keskijänniteliittymän hinnasto (20 kV)

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

20 kV -liittymien liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä ns. kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan sitä osaa olemassa olevan keskijänniteverkon siirtokapasiteetista, joka liittyjän verkkoon liittämisen myötä tulee varattua liittyjän sähkönsiirtoa varten.

Keskijänniteliittymän liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

L = a + b*P

missä:

L liittymismaksu (€)
a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.
b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan suurjänniteverkon vahvistamisen.

b = 16,00 €/kVA johdonvarsiliittymässä ja 12,00 €/kVA sähköasemaliittymässä.

P on keskijänniteliittymän liittymisteho (kVA).

Liittymismaksua ei palauteta liittymistehon mahdollisen pienentymisen vuoksi. Liittymän tehontarpeen kasvaessa noudatetaan em. hinnoitteluperiaatetta. Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24 %.

Suurjänniteliittymän hinnasto (110 kV)

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

110 kV -liittymien liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis- ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä ns. kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan sitä osaa olemassa olevan suurjänniteverkon siirtokapasiteetista, joka liittyjän verkkoon liittämisen myötä tulee varattua liittyjän sähkönsiirtoa varten.

Suurjänniteliittymän liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

L = a + b*P

missä

L liittymismaksu (€)
a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.
b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan suurjänniteverkon vahvistamisen.
b = 10,00 €/kVA.
P on suurjänniteliittymän liittymisteho (kVA).

Liittymismaksua ei palauteta liittymistehon mahdollisen pienentymisen vuoksi. Liittymän tehontarpeen kasvaessa noudatetaan em. hinnoitteluperiaatetta. Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24 %.

Sulje
Search