Hyppää sisältöön

Mikrotuotantolaitteiston liittäminen sähköverkkoon

Energiateollisuus ry:n suosittelema yleistietolomake

Tällä lomakkeella asiakas ilmoittaa Keravan Energia Oy:lle / Sipoon Energia Oy:lle tiedot nimellisteholtaan enintään 100 kVA -tuotantolaitteiston sähköverkkoon liittämistä varten. Lomakkeen voi täyttää laitteiston toimittaja ja/tai laitteiston kytkevä sähköurakoitsija, tai asiakas voi tarvittaessa täyttää lomakkeen myös itse. Sähköntuotannon aloittamiseen tulee tämän lomakkeen lähettämisen lisäksi saada erikseen lupa Keravan Energialta / Sipoon Energialta.

 • Tuotantolaitoksen omistajan yhteystiedot

 • Käytä tuotantolaitoksen omistajan sähköpostiosoitetta, sillä lähetämme vahvistuksen sähköpostitse. Sähköurakoitsijan sähköpostiosoite täytetään lomakkeen kohtaan: Tuotantolaitteiston asentajan tiedot.
 • Tuotantolaitoksen perustiedot
  Vehicle to Grid / V2G
 • pelkän V2G-latauslaitteen kohdalla riittää tehon ilmoittaminen
 • pelkän V2G-latauslaitteen kohdalla riittää tehon ilmoittaminen
 • Tuotantolaitteiston tekniset tiedot  Lähettämällä lomakkeen vakuutan, että tuotantolaitteisto täyttää yllä valitsemani teknisen standardin tai suosituksen vaatimukset, mukaan lukien verkkoonliitäntälaitteen (invertteri/vaihtosuuntaaja) suojausasetukset ja irtikytkemisajat.
 • Verkonhaltijalla ei ole velvollisuutta liittää laitteita, jotka eivät täytä eurooppalaisen pientuotannon standardisarjan EN 50549 vaatimuksia. Mikäli tuotantolaitteisto ei täytä kumpaakaan esitetyistä pientuotannon standardeista, tulee verkkoyhtiöön olla yhteydessä hyvissä ajoin, jotta voidaan selvittää, soveltuuko laitteisto liitettäväksi sähköverkkoon Suomessa.

 • Lähettämällä lomakkeen vakuutan, että tuotantolaitteisto on erotettavissa erillisellä erotuskytkimellä, johon verkonhaltijalla on esteetön pääsy (esim. talon ulkoseinällä, ei lukitussa tilassa).


 • Keskitetty suojaus (vain 50+ kW laitteistot)

  Koskee nimellisteholtaan vähintään 50 kW tuotantolaitteistoja, myös yksittäistä tuotantolaitetta.
 • Loistehon kompensointi • Tuotetun sähkön verkkoonsyöttäminen  HUOM! Verkkoyhtiön sähköverkkoon syötettävälle sähkölle on oltava ostaja. Voit tehdä ostosopimuksen valitsemasi sähkönmyyjän kanssa, kun olemme toimittaneet sinulle mikrotuotannon käyttöpaikkatunnuksen.

 • Tuotantolaitteiston asentajan tiedot

 • Lähetämme kopion lomakkeesta antamaasi sähköpostiosoitteeseen.

  Urakoitsija toimittaa asiakkaalle laitteistoa koskevan käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Käyttöönottotarkastuspöytäkirja on pyydettäessä toimitettava verkonhaltijalle.

 • Allekirjoitus

  Lähettämällä lomakkeen vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Lomakkeen voi allekirjoittaa tuotantolaitoksen omistaja tai hänen valtuuttamansa taho, kuten sähköurakoitsija. Verkkoyhtiöt voivat pyytää myös muita tarvitsemiaan tietoja laitteistosta ja sen liittämisestä.

Sulje
Search