Hyppää sisältöön
16.11.2021

Alennamme jälleen sähkönsiirtohintoja Keravalla ja Sipoossa

Keravan Energian ja Sipoon Energian sähkönsiirtohinnat laskevat tuntuvasti joulukuussa 

Keravan Energia on keravalaisten ja sipoolaisten omistama yhtiö ja toiminnan yksi kulmakivistä on mahdollisimman edullisten sähkönsiirtohintojen ylläpitäminen. Emme maksa osinkoja, vaan tuotamme tasapuolisesti hyvää alueemme asukkaille ja yrityksille halpojen siirtohintojen muodossa. 

Alennamme verottomia sähkönsiirron maksuja 1.12.2021 alkaen Keravalla keskimäärin 11 % ja Sipoossa 19 %. Yksityiskohtaiset hinnat näet osoitteesta www.keravanenergia.fi/hinnat.

Hinnanalennuksen mahdollistaa ensisijaisesti Keravan ja Sipoon alueen ennätyksellisen voimakas kasvu. Viime vuosina sähköverkkoomme on liittynyt vuosittain noin 1 000 uutta asiakasta, ja uskomme tahdin vain kiihtyvän. Mitä enemmän alueella on asukkaita ja yrityksiä, sitä enemmän on maksajia sähköverkon kustannuksille, ja yksikköhintoja voidaan alentaa.  

Suomessa viranomainen valvoo sähköverkkoyhtiöiden toimintaa ja määrittää sähkömarkkinalain mukaisen sallitun tuoton sähköverkkoliiketoiminnalle. Laki astui voimaan 1.8.2021 ja viranomainen muuttaa tämän mukaisesti sähköverkon laskennallisen arvon ja kohtuullisen tuoton laskentaa, mikä tulee laskemaan verkkoyhtiöiden sallittua tuottoa yli 30 %. Tämä muutos on myös siirtohintojemme alentamisen taustalla. 

Kuka päättää siirtohintojen määrän?  

Suomessa sähkön myynti on kilpailtua toimintaa, mutta siirto ostetaan aina oman alueen sähköverkkoyhtiöltä, jonka hintoja valvoo Energiavirasto. Sähkönsiirtoyhtiöt laskuttavat sähkön siirrosta valvontajaksoittain maksimissaan Energiaviraston määrittelemää kohtuullista tuottoa, joka määräytyy muun muassa sähköverkkoon tehtävien investointien perusteella. Keravan Energian ja Sipoon Energian siirtohinnat lyödään lukkoon yhtiöiden hallituksessa. Hallitus asetetaan yhtiöiden omistajien, eli Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan, toimesta. Hallitus koostuu keravalaisista ja sipoolaisista kunnallispoliitikoista.  

Mediassa on viime aikoina keskusteltu, että siirtohintoja pitäisi laskea sähkön korkean markkinahinnan kompensoimiseksi. Sähkön myynti ja siirto ovat kuitenkin kaksi eri asiaa, vaikka samassa yhtiössä olisivatkin. Sähkömarkkinalain mukaisesti ne on eriytettävä toisistaan vähintään kirjanpidollisesti. Sähkön siirto ei voi tukea taloudellisesti sähkön myyntiä tai päinvastoin.  

Mediassa on myös esitetty väite, että Sipoon siirtohinnat olisivat nousseet vuosien saatossa merkittävästi. Tällä hetkellä Sipoon siirtohinnat ovat samalla tasolla kuin kymmenen vuotta sitten, vaikka samaan aikaan omat kustannuksemme esimerkiksi kantaverkkomaksujen takia ovat huomattavasti kasvaneet. Siltikään näköpiirissä ei ole korotuksia siirtohintoihin, sillä Sipoon kasvu tuo alueelle lisää asiakkaita jakamaan sähkönsiirron kustannuksia, mikä alentaa yksittäisten asiakkaiden maksuja.  

Sipoon Energiaa verrattiin myös paikallismediassa Carunaan, joka ei perinyt asiakkailtaan Energiaviraston valvontamallin mahdollistamia siirtomaksuja noin 300 miljoonan euron edestä. Valvontamallin tuottojen tarkastelu ei kuitenkaan ole kokonaisuuden kannalta oleellista. Viime kädessähän sähkön käyttäjille sähkönsiirtohinnassa merkitsee vain se, mitä laskussa lukee, ei se kuinka paljon yhtiöllä on ali- tai ylituottoa yksittäisellä viranomaisen valvontajaksolla. Viimeisimmässä vertailussa Sipoon Energian keskimääräinen siirtohinta pientaloasukkaalle (vuosikulutus 5000 kWh) on tällä hetkellä 7,7 snt/, kun se Carunalla on 13,54 snt/kWh. Sähkölämmitteisen pientalon keskimääräinen hinta Sipoossa on puolestaan 5,6 snt/kWh ja Carunalla 8,70 snt/kWh. 

Sulje
Search