Hyppää sisältöön
07.09.2023

Keravan Energia ja Nordic Ren-Gas sopimukseen uusiutuvan e-metaanin tuotantolaitoksen kehittämisestä

Keravan Energia Oy ja Nordic Ren-Gas Oy ovat allekirjoittaneet hankekehityssopimuksen uusiutuvaa e-metaania, vihreää vetyä ja kaukolämpöä tuottavan Keravan e-metaanin tuotantolaitoksen osalta. Laitos tulee sijoittumaan Keravan Energian biovoimalaitoksen alueelle, joka tarjoaa erinomaisen infrastruktuurin kilpailukykyisen uusiutuvan polttoaineen tuotannolle.

 

havainnekuva metaanilaitoksesta keravalla

 

Keravan Energia ja Ren-Gas ovat selvittäneet e-metaanin tuotantolaitoksen toteutettavuutta Keravalle vuoden 2023 aikana. Toteutettavuusanalyysin tuloksena osapuolet ovat todenneet, että Keravan Energian biovoimalaitoksen ympäristö tarjoaa erinomaiset olosuhteet kilpailukykyisen e-metaanin tuotannolle. Nyt allekirjoitettu hankekehityssopimus mahdollistaa hankkeen tehokkaan kehittämisen tiiviissä yhteistyössä osapuolten kesken. Sopimus kattaa hankekehityksen pääehdot sisältäen mm. ehdot savukaasujen hyödyntämisestä, laitosalueen tontista, sekä CO2-vapaan kaukolämmön toimittamisesta. Ren-Gas on hankkeen päävastuullinen kehittäjä, joka vie Keravan e-metaanihankkeen kohti lopullista investointipäätöstä ja laitoksen rakennutusta.

E-metaanin tuotantoprosessissa uusiutuvalla sähköllä tuotetaan elektrolyysiprosessissa vihreää vetyä, joka yhdistetään Keravan biovoimalaitoksesta talteen otettavaan biogeeniseen hiilidioksidiin metanointiprosessissa. E-metaanin tuotantolaitos tullaan rakentamaan Keravan Energian biovoimalaitoksen välittömään läheisyyteen, mikä mahdollistaa hiilidioksidin tehokkaan talteenoton, sekä syntyvän prosessilämmön hyödyntämisen Keravan Energian kaukolämpöverkossa.

Keravan e-metaanin tuotantolaitos tulee tuottamaan vuosittain 12 000 tonnia uusiutuvaa liikennepolttoainetta sekä 150 GWh uusiutuvaa kaukolämpöä, joka vastaa noin 50% Kerava – Nikkilä alueen kaukolämmön tarpeesta. Biogeenistä hiilidioksidia otetaan talteen vuosittain noin 45 000 tonnia. Toteutettavan laitoskokonaisuuden investointikustannus on noin 150 MEUR ja laitos tulee työllistämään käytön aikana 15 henkilöä. E-metaanin tuotantolaitoksen käyttämä uusiutuva sähkö hankitaan pitkäaikaisilla sopimuksilla suomalaisista tuulivoimaloista.

Ren-Gasin kehittämässä hankekonseptissa sektori-integraation tuomat hyödyt ulottuvat laajalle. Uusiutuva e-metaani on kilpailukykyinen polttoaine raskaan maantieliikenteen ja meriliikenteen käyttöön, missä e-metaani vähentää päästöjä korvaamalla fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Keravalla valmistettava uusiutuva e-metaani syötetään olemassa olevaan kaasuverkkoon, josta se voidaan jaella loppuasiakkaiden käyttöön niin Suomessa kuin laajemmin Euroopassa. Tuotantoprosessissa syntyvä lämpö korvaa Keravalla polttoon perustuvaa lämmöntuotantoa vähentäen sekä fossiilisten että puupolttoaineiden käyttöä.

”Ren-Gas on kehittänyt ainulaatuisen toimintamallin vetytalouden edistämiseksi yhteistyössä suomalaisten energiayhtiöiden kanssa viimeisen kahden vuoden aikana. Olenkin erittäin iloinen, että toimintamallia päästään nyt hyödyntämään Keravalla yhteistyössä Keravan Energian kanssa. Kerava tarjoaa erinomaiset puitteet kilpailukykyisen uusiutuvan polttoaineen ja kaukolämmön tuottamiseksi. Ren-Gasin tehokas ja osaava hankekehitys, monistettava laitoskonsepti, ja kumppanuudet kaasun jakelussa sekä rahoituksen järjestämisessä tulevat osaltaan varmistamaan tämä vihreän siirtymän hankkeen toteuttavuuden.”, kertoo Nordic Ren-Gas Oy:n toimitusjohtaja Saara Kujala.

”Keravan Energian tavoitteena on saavuttaa oman energiatuotannon hiilinegatiivisuus niin nopeasti kuin mahdollista. Olemme tähän mennessä toimillamme onnistuneet vähentämään CO2-päästöjämme vuoden 2010 tasosta 88%. Viimeiset prosentit ovat haasteellisia ja olemmekin ennakkoluulottomasti pilotoineet yhdessä kumppaneittemme kanssa mm. synteettisen metaanin ja biohiilen valmistusta. Olemme erittäin tyytyväisiä, että pääsemme kehittämään teollisen mittakaavan kaupallista hanketta juuri Ren-Gasin kanssa. Uskomme vahvasti, että yhdistämällä molempien osapuolten ammattitaidon ja intohimon, meillä on edessämme onnistunut ja menestyksekäs projekti. ”, kommentoi Keravan Energia Oy:n toimitusjohtaja Jussi Lehto

Ren-Gas on Suomen johtava vetyalan hankekehittäjä, joka on luonut monistettavan toteutusmallin e-metaanin tuotannolle yhteistyössä suomalaisten energiayhtiöiden kanssa. Ren-Gasin ja Keravan Energian yhteistyö alkoi vuoden 2023 keväällä toteutettavuusanalyysilla, jolla varmistettiin Keravan hankkeen tekninen ja taloudellinen toteutettavuus. Nyt allekirjoitetun hankekehityssopimuksen jälkeen aloitetaan hankkeen ympäristövaikutusten arviointi, ja tavoitteena on kaupallisen tuotannon aloittaminen syksyllä 2027. Lisätietoa hankkeesta ja sen edistymisestä löydät Ren-Gasin nettisivuilta.

Lisätietoja:
Nordic Ren-Gas Oy: Toimitusjohtaja Saara Kujala, p. 040 184 9088
Keravan Energia Oy: Toimitusjohtaja Jussi Lehto, p. 050 559 1815

Nordic Ren-Gas Oy on Suomen johtava vetytalouden hankekehittäjä, joka rakennuttaa Suomeen hajautetun uusiutuvan e-metaanin tuotantoverkoston. Ren-Gasin tuottamat uusiutuvat polttoaineet tulevat vähentämään fossiilisen polttoaineen käyttöä raskaassa maantieliikenteessä ja meriliikenteessä n. 250 miljoonaa litraa vuodessa. Syntyvällä puhtaalla polttoaineella voidaan vähentää yli miljoona tonnia hiilidioksidia vuodessa liikenne- ja energiasektorilla. Tuotettavan e-metaanin energialähteeksi Ren-Gas hankkii suomalaista tuulivoimaa. www.ren-gas.com

Keravan Energia Oy on moderni energiakonserni, jonka historia ulottuu vuoteen 1906. Olemme tehneet jo pitkään määrätietoista työtä kohti fossiilittomia polttoaineita: panostamme omassa energiantuotannossamme voimakkaasti kotimaiseen uusiutuvaan puupolttoaineeseen. Tavoitteenamme on nollata energiantuotannon CO2-päästöt viimeistään vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä meille tärkeitä teemoja ovat energiantuotannon tehokkuuden parantaminen ja uusien teknologioiden hyödyntäminen päästöjen vähentämisessä. Yhtiömme on näkyvä paikallinen toimija ja teemme työtä yhteisen hyvän ja alueemme elinvoimaisuuden eteen. www.keravanenergia.fi/vastuullisuus  

Sulje
Search