Hyppää sisältöön
12.07.2021

Keravan Energia ja Q Power käynnistävät hiilineutraalin synteettisen metaanin tuotannon testauksen tavoitteenaan käynnistää Suomen ensimmäinen teollisen mittakaavan metanointilaitos

Keravan Energia Oy
Q Power Oy

Keravan Energia Oy ja Q Power Oy ovat sopineet strategisesta yhteistyöstä synteettisen metaanin tuottamiseksi Keravan biovoimalaitoksen yhteydessä. Synteettinen metaani on hiilineutraali polttoaine, jota voidaan käyttää liikenteessä ja energiantuotannossa. Polttoaine valmistetaan biovoimalaitoksen savukaasuista talteen otetusta hiilidioksidista sekä hiilineutraalilla sähköllä tuotetusta vedystä.

Kevään 2021 aikana yhtiöt toteuttivat esiselvityksen hankkeen potentiaalin määrittämiseksi. Esiselvityksen pohjalta yhtiöt ovat sopineet etenemisestä kohti teollista 4 – 10 megawatin tuotantolaitosta. Kymmenen megawatin laitos vähentäisi ilmastoa lämmittäviä päästöjä 16 500 tonnia vuodessa, ja sen tuottama energiamäärä riittäisi 250 raskaan yhdistelmäajoneuvon kulutuksen kattamiseen.

Synteettisen metaanin teollisen tuotannon valmistelu aloitetaan syyskuussa 2021 hankkeella, jossa varmistetaan biovoimalaitoksen savukaasun hyödyntämiskelpoisuus. Samassa yhteydessä aloitetaan teollisen mittakaavan tuotantolaitoksen toteutettavuusselvitys, jonka aikana tarkennetaan laitoksen tekniseen ja taloudelliseen toteutustapaan liittyviä seikkoja ja valmistellaan lopulliseen investointipäätökseen vaikuttavia aineistoja. Tavoitteena on aloittaa synteettisen metaanin kaupallinen tuotanto vuoden 2024 aikana.

Tuotettu synteettinen metaani on tarkoitus hyödyntää liikenteen polttoaineena, ja toisaalta Keravan kaasuverkossa. Tuotantolaitoksessa syntyvä lämpöenergia hyödynnetään alueen kaukolämpöverkossa.

”Keravan Energia on sitoutunut vähentämään päästöjä konkreettisilla ja määrätietoisilla teoilla. Näemme synteettisen metaanin tuotannossa mahdollisuuksia vähentää entisestään oman energiantuotantomme päästöjä, sekä toisaalta hyvin kiinnostavan liiketoimintamahdollisuuden muuttuvassa markkinassa. Q Powerin tiimin osaaminen synteettisten polttoaineiden alalla on huippuluokkaa, ja odotamme yhteistyötä innolla”, toteaa hankkeesta Keravan Energian toimitusjohtaja Jussi Lehto.

Hankkeessa hyödynnetään Q Powerin kehittämää kotimaista metanointiteknologiaa, joka on energiatehokkuudeltaan ja kypsyydeltään kansainvälistä huippuluokkaa. Synteettisten polttoaineiden kansainvälisen markkinan odotetaan aukeavan seuraavina vuosina ripeästi kiristyvien päästövähennystavoitteiden ja valmiiksi saatettavan eurooppalaisen sääntelyn myötä. Keravan laitoshanke avaa Q Powerille ja Keravan Energialle lukuisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Q Powerin toimitusjohtaja Eero Paunonen kuvaa toimialan kehitysnäkymiä: ”Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää nopeita päästövähennyksiä kaikilla talouden sektoreilla. Uusiutuvaan energiaan perustuvan synteettisen metaanin rooli tulee olemaan monilla aloilla hyvin keskeinen, kun tehokkaita päästövähennyksiä pannaan toimeen. Olen innoissani mahdollisuudesta lähteä yhteistyöhön Keravan Energian kanssa, joka on jo osoittanut vahvuutensa vaikuttavien käytännön ilmastotoimien saralla. Nyt lähdemme heidän kanssaan viemään vauhdilla eteenpäin tätä kansainvälisessä mittakaavassa huomattavaa hanketta.”


Keravan Energia on moderni energiayhtiö, jonka historia ulottuu vuoteen 1906. Keravan Energia painottaa valikoimassaan uusiutuvaa ja CO2-vapaata energiaa: omassa tuotannossa yhtiö käyttää pääasiassa kotimaista uusiutuvaa puupolttoainetta. Yhtiö on pudottanut CO2-päästöjään jo 88 prosenttia vuodesta 2010 – kivihiilen käytöstä yhtiö luopui jo vuonna 2001 ja turpeesta 2020. Oma aurinkovoimala Keravalla tuottaa täysin päästötöntä sähköä, lisäksi yhtiö on mukana useissa tuuli- ja ydinvoimahankkeissa.

Q Power on vuonna 2019 perustettu innovatiivinen suomalainen startup, joka on erikoistunut synteettisten polttoaineiden tuotantoteknologioihin. Q Power on kehittänyt hyötysuhteeltaan maailman parhaan teknologian synteettisen metaanin tuotantoon, ja yhtiöllä on vankkaa osaamista myös kaasutusteknologioiden saralla.

Sulje
Search