Hyppää sisältöön
15.06.2022

Sähköverkon kehittämissuunnitelmasta saatua palautetta

Keravan Energian ja Sipoon Energian sähköverkon kehittämissuunnitelmat olivat nähtävillä ja kommentoitavina 5.5.-5.6.2022. Saimme yhteensä yhdeksän palautetta kehittämissuunnitelmiin liittyen, joista kaksi Keravan puolelle ja seitsemän Sipoon puolelle. Kiitämme kaikkia näistä arvokkaista palautteista.

Kehittämissuunnitelmat on laadittu pohjautuen uudistetun sähkömarkkinalain vaatimuksiin toimitusvarmuuden tasosta eri alueilla. Yksi vaatimuksista on, että viimeistään vuodesta 2036 lähtien sähkökatko ei saa kestää asemakaava-alueilla yli 6 tuntia sääolosuhteista johtuen tai yli 36 tuntia haja-asutusalueilla. Saaristossa paikallisten olosuhteiden mukaisesti sähkökatko saa kestää enintään 192 tuntia.

Näinkin pitkät sähkökatkot ovat tämän päivän yhteiskunnassa kuitenkin kestämättömiä. Käytännössä rakennammekin sähköverkon huomattavasti häiriöttömämmäksi, ja pyrimme erilaisilla toimenpiteillä minimoimaan sähkökatkojen määrän ja keston. Emme kuitenkaan valitettavasti pysty takaamaan täysin häiriötöntä sähkönjakelua asemakaava-alueillekaan, johtuen esimerkiksi teknisistä vioista.

 

Muutamia poimintoja palautteista:

Yleisesti sähköverkon kehittämissuunnitelmia pidettiin hyvinä ja selkeinä kokonaisuuksina. Paikallisesti toivottiin maakaapelointeja tiettyihin kohtiin verkkoa. Otamme palautteen huomioon, kun suunnittelemme tarkemmin verkon kehittämishankkeita kyseisillä alueilla, kuten Nikkilän ympäristössä ja Paippisissa.

Saimme myös palautetta Östersundomin alueen sähkönjakelusta, jossa onkin ollut paljon haasteita esimerkiksi alkuvuonna 2022 kertyneestä lumesta johtuen. Alue kuuluu tulevaisuudessa voimakkaasti kasvaviin alueisiin, kun Östersundomin kaava-asiat saadaan etenemään. Tällä hetkellä alueella on kuitenkin voimassa rakentamiskielto, joka koskee myös sähköverkon rakentamista. Alueen kaapelointi ennen kaavoituksen valmistumista aiheuttaisi sen, että koko sähköverkko jouduttaisiin todennäköisesti rakentamaan uudelleen jo lähitulevaisuudessa. Pyrimme kuitenkin tekemään erilaisia kehittämistoimenpiteitä sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi.

Osa palautteista liittyi myös muuhun Keravan Energian toimintaan kuin sähköverkkoihin. Nämä on annettu tiedoksi yhtiössämme kyseessä oleville liiketoiminnoille.

Kiitämme vielä kerran kaikkia kommentteja antaneita ja otamme jatkossakin mielellämme vastaan palautteita ja kommentteja asiakkaillemme tärkeistä energia-asioista.

Lue lisää verkon kehittämisestä

Sulje
Search