Hyppää sisältöön
19.02.2021

Selvitämme biokaasun tuotantopotentiaalia – maatalousyrittäjä, vastaa kyselyyn!

lehmiä laiduntamassa niityllä

Oletko yrittäjä, jonka toiminnassa syntyy hyödyntämättömiä pelto- ja kasvibiomassoja, puutarhajätettä tai lantaa? Selvitämme potentiaalia biokaasulaitokselle, jossa tällaisia sivuvirtoja voitaisiin hyödyntää biokaasun tuotannossa. Vastaa kyselyyn, niin olet mukana mahdollistamassa ympäristöystävällistä energiantuotantoa.

Liikenteen päästöt kuriin biokaasulla

Kansallisiin ilmastotavoitteisiin pääseminen vaatii konkreettisia toimia ja uusia innovaatioita. Oma tavoitteemme on nollata energiantuotantomme CO2-päästöt vuoteen 2030 mennessä. Kokonaisuuden kannalta pelkkä energiantuotannon päästöjen vähentäminen ei kuitenkaan riitä. Energiantuotannon ohella liikenne on suuri CO2-päästöjen lähde – vuonna 2015 tieliikenteen osuus CO2-päästöistä Keravalla oli 43 %. Liikenteen päästöjen hillitsemiseksi olemme käynnistäneet selvityksen biokaasun tuotantopotentiaalista alueellamme liikennekäyttöön.

Biokaasua hyödyntämättömistä biomassoista

Biokaasua voidaan tuottaa esimerkiksi maatalouden sivuvirtoina syntyvistä biomassoista, mutta monesti yksittäisten yritysten on mahdotonta investoida omiin biokaasulaitteistoihin. Selvitämmekin nyt yhdessä opinnäytetyöntekijämme kanssa keskitettyä biokaasun tuotantopotentiaalia Sipoon ja Keravan alueella. Hankkeessa on tarkoitus tutkia biokaasun valmistukseen tarvittavien raaka-aineiden saatavuutta paikallisilta toimijoilta, joilla syntyy erilaisia hyödyntämättömiä pelto- ja kasvibiomassoja, puutarhajätettä sekä lantaa. Raaka-aineiden saatavuutta kartoitetaan kyselytutkimuksella, joka löytyy artikkelin lopusta. Kyselytutkimuksen tulosten pohjalta voidaan tarkemmin tarkastella esimerkiksi valmistusmenetelmiä ja onko biokaasulaitos mahdollista rakentaa saatavien raaka-aineiden perusteella.

Todellista kiertotaloutta

Biokaasun tuottaminen sivuvirroista vähentää CO2-päästöjä, jos tuotetulla biokaasulla korvataan fossiilisia polttoaineita. Jos biomassat jätetään hyödyntämättä, ne vapauttavat hiilidioksidin ilmakehään mädäntyessään esimerkiksi pellolla. Lisäksi biokaasun tuotanto edistää ravinnekierrätystä ja maaperän ravinnetalouden parantamista, mikäli prosessissa syntyvää mädätysjäännöstä voidaan hyödyntää lannoitteena.

Vastaa kyselyyn 26.3.2021 mennessä

Toivomme biokaasu-yhteistyöstä kiinnostuneita yrityksiä vastaamaan oheiseen kyselyyn 26.3.2021 mennessä. Kyselyn avulla saadaan kartoitettua, onko biokaasulaitokselle potentiaalia Keravan ja Sipoon alueella. Kaikki vastaukset ovat arvokkaita, syntyy toiminnassasi vähän tai paljon hyödynnettäviä biomassoja. Kyselyn vastaukset käsitellään luottamuksellisesti niin opinnäytetyön kuin hankkeen osalta.

Vastaa kyselyyn

Opinnäytetyöntekijän esittelyOpinnäytetyöntekijä Soile Immonen

Hei! Olen Soile Immonen ja asun Keravalla. Opiskelen viimeistä vuotta, itseasiassa jo viimeistä kevättä, Energia- ja ympäristötekniikkaa Lahdessa LAB-ammattikorkeakoulussa. Kiinnostuksen kohteenani on jo muutaman vuoden ollut energia-ala ja sen tarjoamat mahdollisuudet. Erityisesti olen kiinnostunut bioenergiasta. Tämä opinnäytetyö on itselleni yksi unelmien täyttymys, sillä olen päässyt mukaan niin yhteiskunnan ja ympäristön kuin oman oppimisenkin kannalta merkittävään projektiin. Roolini tässä biokaasuhankkeessa, ja opinnäytetyöni tarkoitus, on tehdä taustatutkimusta erilaisten pelto- ja kasvibiomassojen, ruoantuotannon sivuvirtojen ja lannan käytöstä biokaasun tuotantoon, suunnitella kyselytutkimus alan toimijoille sekä kyselyn vastausten perusteella pohtia ja analysoida biokaasulaitoksen teknistaloudellista edellytystä alueellemme. Olisin erittäin kiitollinen, jos sinulla olisi hetki aikaa käyttää kyselyyn vastaamiseen ja auttaisimme näin toinen toisiamme projektissa eteenpäin ja kohti tulevaisuuden biokaasulaitosta! Työn tulos varmasti kiinnostaa kaikkia kyselyyn vastanneita. Koska opinnäytetyö on julkinen, se on nähtävissä kesällä 2021 Theseus-tietokannassa työn valmistuttua.

Sulje
Search