Hyppää sisältöön
26.06.2023

Tiedote Kuluttajariitalautakunnan suosituksesta

Kuluttajariitalautakunta antoi torstaina 22.6. suosituksen, jonka mukaan kiinteähintaisen määräaikaisen sähkösopimuksen hinta saisi olla enintään 15 % korkeampi kuin sopimuksen voimassaoloaikana vastaavien sopimusten keskihinta.

Suosituksen toteuttaminen aiheuttaisi sen, että jotkut huomattaviakin asiakasmääriä omaavat sähkön myyjät ajautuisivat maksuvaikeuksiin ja konkurssiin. Riski kohdistuisi erityisesti yhtiöihin, joiden myymän sähkön hinta on sidottu syksyn korkeiden hintojen aikana varattuun sähköön, ja joilla ei ole omaa sähköntuotantoa. Pahimmillaan suositus voi johtaa sähkönmyynnin loppumiseen Suomessa.

Keravan Energian myydystä sähköstä noin 17 % tuotetaan omissa voimalaitoksissamme. Lisäksi meillä on osuuksia muissa suomalaisissa voimalaitoksissa, joista saatu tuotanto kattaa 8 % myydystä sähköstä. Loput 75 % hankimme sähköpörsseistä.

Muutama selvennys liittyen suositukseen ja sen vaikutuksiin

Näemme hyvänä, että pyritään saamaan hinnat pysymään kohtuullisina, mutta tapa miten se esitetään tehtäväksi ei ole toimiva. Selvittelemme parhaillaan, miten tulemme asian kanssa etenemään. Nykymuodossaan Kuluttajariitalautakunnan suositusta on kuitenkin mahdotonta seurata vaarantamatta yritystä.

Suositus ei siis tällä hetkellä aiheuta meillä välittömiä toimenpiteitä. Olemme erittäin huolestuneita Kuluttajariitalautakunnan linjauksesta, koska se aiheuttaa merkittäviä haittoja sekä energiayhtiöille että asiakkaillemme. Mielestämme suositus ei ota huomioon nykyisen energiamarkkinatilanteen haasteita ja rajoittaa energiayhtiöiden kykyä vastata asiakkaiden tarpeisiin ja ylläpitää toiminnan kestävyyttä.

Paikallissähkösopimuksen hintaa on alennettu kahdesti

Paikalliset sähköyhtiöt ovat läpi koko energiakriisin tulleet asiakkaitaan vastaan. Monet yhtiöt, kuten Keravan Energia, ovat oma-aloitteisesti alentaneet kriisin aikana solmittujen, kalliimpien sopimusten hintatasoa tai tarjonneet asiakkailleen mahdollisuutta vaihtaa uuteen sopimukseen.

Pidemmällä aikavälillä lautakunnan suositus heikentää, ei suinkaan paranna hintavakautta. Monet yhtiöt olisivat pakotettuja luopumaan osasta tai jopa koko liiketoiminnastaan, koska riskit nousisivat niin korkeiksi. Sähkön hinnan vakaus on ollut tärkeää monille kotitalouksille ja yrityksille, ja ne ovat hyötyneet ennen hintakriisiä solmituista sopimuksista merkittävästi.

Sähköntoimituksen jatkuvuus ja kestävä toiminta turvattava

Olemme sitoutuneet tarjoamaan asiakkaillemme luotettavaa ja kilpailukykyistä sähköntoimitusta. Kuluttajien edunvalvonta on meille ensisijaisen tärkeää, mutta samalla meidän on otettava huomioon liiketoimintamme kestävyys ja kilpailukyky. Tulemme esittämään vahvoja perusteluja, joiden avulla kyseenalaistamme suosituksen vaikutukset ja osoitamme sen haitalliset seuraukset toimialalle.

Tiedotamme asiakkaitamme asiasta sitä mukaan, kun sen käsittely etenee. Aiheeseen liittyen ei tarvitse olla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Sulje
Search