Hyppää sisältöön
23.08.2021

Vikakohtien paikannus aiheuttaa lyhyitä sähkökatkoja

Sähkökatkot ovat harmillinen vaiva, joita ei voi täysin välttää kaupunkien sähköverkoissa. Tavoitteenamme on pitää sähkökatkot mahdollisimman lyhyinä ja lukumäärältään vähäisinä.

Automatiikka pyrkii ensimmäisenä kytkemään sähköt päälle

Sähköverkossa on käytössä automaattinen jälleenkytkentäautomatiikka, joka pyrkii palauttamaan sähköt heti vikatilanteen ilmettyä. Esimerkiksi oksan lentäessä sähkölinjaan, voi sähköt katketa oikosulun takia, jolloin järjestelmä yrittää hetken päästä kytkeä ne takaisin päälle. Jos tämä ei onnistu, järjestelmä kokeilee muutaman minuutin kuluttua uudestaan. Jos oksa on pudonnut maahan tässä ajassa, sähköt kytkeytyvät takaisin päälle. Automatiikka mahdollistaa sen, että hetkelliset ja pienet häiriöt aiheuttavat vain lyhyitä sähkökatkoja. Jos jälleenkytkentäautomatiikka ei kykene palauttamaan sähköjä, tulee valvomoon ilmoitus ja vikapaikkaa lähdetään paikantamaan manuaalisesti.

Vikapaikan sijainnin selvitys voi näkyä lyhyinä sähkökatkoina

Sähkökatkojen sattuessa vika pyritään paikantamaan mahdollisimman nopeasti, jotta katkot voitaisiin pitää mahdollisimman lyhyinä. Vian korjaamista hidastaa toisinaan vikakohdan paikantamisen haastavuus. Vikapaikan sijaintia etsitään aluksi valvomosta käsin avaamalla ja sulkemalla kauko-ohjattavia laitteita, kuten erottimia. Näin rajataan alueita, joilla sähköt toimivat. Vikapaikan rajaaminen saattaa näkyä lyhyinä sähkökatkoina vikaa ympäröivällä alueella. Ne ovat harmillinen vaiva, mutta silti parempi vaihtoehto, kuin yksi pitkä ja laaja sähkökatko. Sähkökatkojen aiheuttajaa etsitään tietotekniikan ja vikapaikan laskennan avulla, mutta verkostoa tarkastetaan myös silmämääräisesti. Kun vikapaikka on löytynyt, vikaa lähdetään korjaamaan paikan päälle.

Auringonkukkapelto, sähkölinjoja taustalla maisemassa

Luontaisesti myös myrskyt ja muut sääolosuhteet aiheuttavat väistämättä sähkökatkoja. Ne ovatkin yleisimpiä syitä sähkökatkoihin.

Tulevaisuudessa pyrimme lyhentämään sähkökatkoja entuudestaan. Kehitteillä on myös tietojärjestelmien kehityshanke, jossa rakennetaan älykästä vianpaikannus ja -rajausjärjestelmää. Sen avulla mahdolliset vikatilanteet sähköverkossa saadaan rajattua muutamassa minuutissa pienelle alueelle, jolloin suurimmalle osalle asiakkaista sähköt saadaan palautettua hyvin nopeasti. Järjestelmä on tavoitteena saada koekäyttöön syksyllä ja automaattiseen toimintaan alkuvuodesta 2022.


Mitä tehdä vikatilanteessa tai sähkökatkon sattuessa?

Mikäli havaitset vikatilanteen, kuten sähkölinjalle kaatuneen puun, pyydämme ilmoittamaan niistä suoraan vikapäivystykseen (puh. 020 690 590). Ethän lähesty itse vikapaikkaa! Vikailmoituksen voi tehdä myös sähköisesti osoitteessa: https://kerava.aidonone.com/

Sähkökatkojen sijainti ja niiden arvioitu kesto on nähtävillä keskeytyskartassa, joka ilmoittaa häiriöt reaaliaikaisesti.

Voit myös tilata tiedotteet sähkökatkoista puhelimeesi. Tekstiviestin tilaaminen on maksutonta.

Sulje
Search