Puunkaatoapu

Käytä puunkaatoapua aina, kun näyttää siltä, että kaadettava tai karsittava puu voi vaurioittaa sähköjohtoja tai puunkaatajalla on sähkötapaturmariski.

Suosittelemme puunkaatoavun tilaamista hyvissä ajoin, vähintään viikkoa ennen toivottua ajankohtaa. Puunkaatoapu on maksutonta ja sen hoitaa yhtiömme puolesta jakelualueellamme Exsane Oy. Soita puunkaatoapua tarvitessasi Exsane Oy:n palvelunumeroon 040 558 7270.

Myös varsinaisen puun kaatamisen voi tilata Exsane Oy:ltä, joka hoitaa laskutuksen suoraan kanssanne.