#

ILMAJOHTOVERKON RAIVAUS

Kaikki Sipoossa ja Keravalla kulkevat ilmajohtoverkot raivataan metsurityönä viiden vuoden välein. Silloin raivaajaan voi törmätä kotipihallaankin.

Minkä takia johtoalueita raivataan?

Sähkönjakeluvarmuuden parantamiseksi. Ilmajohdoilla muun muassa puuskaiset tuulet ja lumikuormat aiheuttavat sähkönjakeluun katkoja, jos puita kaatuu sähkölinjoille. Verkonraivauksella katkoja voidaan vähentää ja samalla turvata mahdollisimman keskeytyksetön sähkönjakelu. Suunnitelmallinen raivaaminen vähentää katkoja huomattavasti.

Mitkä sähkölinjat ovat raivauksen piirissä?

Kaikki ilmassa kulkevat keski- ja pienjännitejohdot, joita meillä on yhteensä noin 1 300 kilometriä. Sipoossa ilmajohtoverkkoa on 1 270 km, Keravalla enää 62. Muuntajien kautta kulkevat 20 kilovoltin keskijännitelinjat raivataan leveämmältä alueelta, jotta puiden rungot tai oksat eivät osuisi johtoihin missään olosuhteissa. Vian sattuessa keskijänniteverkolla ilman sähköä jää jopa tuhansia asiakkaita. 0,4 kilovoltin pienjänniteverkoilla raivaus on maltillisempaa.

Millä aikataululla työ tehdään?

Jakeluverkkomme on jaettu viiteen raivausalueeseen, jotka käydään läpi vuorovuosina. Vuonna 2019 raivattiin Nikkilässä, Martinkylässä ja Talmassa, 2020 vuorossa on Paippinen. Lisäksi raivataan yksi saaristoalue vuosittain. Vuosittain raivataan 200 – 300 kilometriä verkkoa.

»Katso raivausaikataulu kartasta


Seuraavaksi raivausvuorossa:

  • Raivaustyöt Paippisten alueella alkavat toukokuun puolessa välissä kestäen vuoden 2020 loppuun. Syksyllä raivaus jatkuu Sipoon saaristossa Söderkullalandetin, Norrkullalandetin, Möholmenin, Bärgarholmenin, Skutholmenin, Sandholmenin, Majholmenin, Hindersholmenin, Fårholmenin, Hamnholmenin ja Skyttenskärin ympäristössä.

Miksi raivaustyön tekee metsuri?

Metsäkone rikkoo aina maastoa ja vaatii enemmän tilaa. Raivausjälki olisi metsäkoneella monin verroin rujompaa. Metsurin on helpompi kulkea ja työskennellä siistimmin niin pihoilla kuin metsissäkin. Näin minimoimme maanomistajille aiheutuvan haitan. Tietyt metsäosuudet, joita ei pystytä raivaamaan metsurin toimesta, hoidetaan helikopterilla, mutta se on harvinaisempaa.

Miksi en saanut etukäteen tiedotetta metsurin käynnistä?

Verkonraivausta tekevä metsuri etenee omaan tahtiinsa: hän seuraa sähköverkkoa ja helpossa maastossa etenee jopa kaksi kilometriä päivässä. Haastavassa maastossa vauhti voi olla vain parisataa metriä päivässä kerrallaan. Valitettavasti meidän on käytännössä mahdotonta ilmoittaa jokaiselle tontinomistajalle erikseen, minä päivänä heidän pihalleen tullaan. Tiedotamme kotisivuillamme ja sosiaalisen median kanavissamme silloin, kun raivaustyöt jollakin raivausalueella käynnistyvät. Pyrimme aina ilmoittamaan raivaustöistä tekstiviestillä, mikäli yhteystiedot löytyvät.