Hyppää sisältöön

Henkilöstö

Henkilöstömuutokset

Vuoden 2019 lopussa konsernissa työskenteli vakinaisessa työsuhteessa 68 henkilöä. Kuukausipalkkaisia (toimihenkilöt ja ylemmät toimihenkilöt) oli 55 henkilöä ja tuntipalkkaisia (työntekijät) 13. Määräaikaisissa työsuhteissa oli 4 työntekijää.

Kesätyöntekijöitä palkattiin eripituisiin, kokoaikaisiin työsuhteisiin yhteensä ennätyksellisesti 13 henkilöä, mikä on 17,5 % koko henkilöstöstä.

Eläkkeelle jäi vuoden aikana 3 henkilöä.

Keravan Energia -yhtiöiden henkilökunnan sukupuolijakauma vuonna 2019

Avainlukuja

2019

2018

Vakituinen henkilökunta 68 68
Henkilöstön keskim. ikä 44,7 44,3
Sairauspoissaolo-% 3,09 2,84
Työtapaturmien määrä, kpl 3 5

Koulutus

Henkilöstön koulutustarpeita arvioidaan jatkuvasti ja työnantaja kannustaa henkilöstöä täydennyskoulutukseen työsuhteen aikana. Koulutuspäiviä kertyi konsernissa yhteensä 209 päivää. Työntekijät kouluttautuivat 61 työpäivää ja toimihenkilöt 148 työpäivää.

Työkyvyn ylläpito ja virkistystoiminta

Konsernin työterveyshuoltoa on täydennetty terveysturvavakuutuksella.

Panostamme vuosittain aktiivisesti työkykyä ylläpitävään toimintaan sekä monipuoliseen virkistys- että harrastustoimintaan. Henkilöstöllä on käytössään kulttuuri- ja liikuntasaldo. Lisäksi henkilökunta ylläpitää monipuolisia kulttuuri-, ja liikuntakerhoja, sekä järjestää vapaa-ajankerhon johdolla erilaisia virkistystapahtumia.

Keravan Energia -yhtiöiden työsuhteiden pituudet vuonna 2019

Keravan Energia -yhtiöiden henkilöstön ajankäytön jakautuminen

Sulje
Search