Hyppää sisältöön

Tuotanto

Tuotantolaitoksemme Keravalla ja Sipoossa tuottivat vuoden 2019 aikana 399 GWh kaukolämpöä ja teollisuuden prosessihöyryä sekä 84 GWh sähköä.

Satsaamme uusiutuvaan energiaan

Kotimaiseen puupolttoaineeseen panostaminen on ollut strateginen valintamme jo pitkään. Vaihdoimme kivihiilen puuhakkeeseen jo vuonna 2001. Puupolttoaineen osuus energian tuotannossamme vuonna 2019 oli 58,2 %. Keravalla kiinteän kotimaisen polttoaineen osuus energian tuotannossa oli 92,9 %.

Tavoitteemme on jatkuvasti tehostaa energiantuotantoamme ja vähentää sen ympäristövaikutuksia. Käynnistimme vuonna 2018 hankkeen savukaasulauhduttimen hankkimiseksi Keravan biovoimalaitokselle. Lauhduttimen avulla voimalaitoksen hukkalämmöstä saadaan talteen jopa 15 megawattia. Luku on merkittävä, sillä se vastaa 23 % laitoksen huipputehosta. Talteen otettu hukkalämpö hyödynnetään kaukolämpönä, jota syntyy vuodessa 58 gigawattituntia, eli noin 100 suuren kerrostalon vuosittaisen lämmönkulutuksen verran. Savukaasulauhduttimen käyttöönoton myötä Keravan Energian vuosittaiset CO2-päästöt pienenevät noin kymmenen prosenttia, ja energian tuotannossa säästyy vettä noin 30 000 kuutiota, eli 30 miljoonaa litraa vuodessa. Savukaasulauhduttimen lupa- ja suunnittelutyöt etenivät vuoden 2019 aikana ja rakennustyöt pääsevät alkamaan elokuussa 2020. Näillä näkymin lauhdutin on käyttövalmis tammikuussa 2021.

Tuotantolaitosten määrä

Voimalaitokset 4
Aurinkovoimalaitokset 1
Lämpökeskukset 11
Kaukolämpöverkon pituus 151 km

Tuotettu energia

Sähkö 85 GWh
Kaukolämpö 334 GWh
Prosessilämpö 65 GWh

Energiantuotannon polttoaineet vuonna 2019

Sipoossa kaukolämpö on pitkään tuotettu fossiilisella maakaasulla. Nikkilä saatiin uusiutuvan energian piiriin, kun yhdistimme Nikkilän kaukolämpöverkon Keravan verkkoon runkolinjalla vuonna 2017. Vuonna 2019 oli Söderkullan vuoro: käynnistimme selvityksen maakaasun käytön vähentämiseksi Söderkullan kaukolämmön tuotannossa. Selvityksen lopputuloksena päädyimme rakentamaan puupellettikäyttöisen lämpökeskuksen Söderkullaan. Rakennustyöt pääsevät käynnistymään toukokuussa 2020 ja tuotantokäytössä keskuksen pitäisi olla loppuvuodesta 2020. Uuden pellettilämpökeskuksen valmistuttua uusiutuvan energian osuus Söderkullan kaukolämmön tuotannossa tulee kertaheitolla hyppäämään noin 85 prosenttiin. Se tarkoittaa, että Söderkullan kaukolämmöntuotannon vuotuiset CO2-päästöt putoavat noin 5 000 tonnia.

Vuoden 2019 aikana käynnistettiin esiselvitys hukkalämmön hyödyntämisestä Porvoon Kilpilahden tehdasalueella. Hankkeessa ovat mukana Keravan Energian lisäksi Kilpilahden toimijat Neste ja Borealis sekä energiayhtiöt Fortum ja Helen. Kilpilahdessa johdetaan mereen suuren ydinvoimalan tuotannon verran lämpöä. Jos hankkeen tekniset ja taloudelliset edellytykset täyttyvät, tätä lämpöä voitaisiin hyödyntää Keravan ja Sipoon lämmittämisessä.

Kartoitamme aktiivisesti keinoja pienentää tuotantomme kasvihuonekaasupäästöjä niin omassa strategiassamme, mutta myös laajemmassa kuvassa. Keravan kaupunki liittyi marraskuussa 2019 ilmastosopimukseen, jossa se sitoutuu vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään 40 % vuoteen 2030 mennessä. Keravan Energia on suuressa roolissa tavoitteen toteuttamisessa, sillä energiantuotanto on yksi suurimmista päästöjen tuottajista.

Keravan biovoimalaitos

Keravan biovoimalaitos täytti marraskuun viimeinen päivä pyöreät kymmenen vuotta. Voimalaitos tuottaa sähköä 21 megawatin, kaukolämpöä 48 megawatin ja prosessilämpöä 10 megawatin teholla. Vuoden 2019 aikana sähköä tuotettiin 84 GWh ja lämpöä 268 GWh.

Kesällä 2019 laitoksen huoltoseisakin aikana sen järjestelmät ja laitteet tarkastettiin ja huollettiin. Suurimpana huoltokohteena oli polttoaineen vastaanotto- ja kuljetinjärjestelmä. Kattilalle tehdyn tarkastuksen perusteella kattila on hyvässä kunnossa, eikä siinä ole merkittävää kulumista tai likaantumista.

Sulje
Search