Hyppää sisältöön

Verkkoliiketoiminta

Vuonna 2019 Keravan Energia -yhtiöissä sähköä siirrettiin 573 GWh, eli noin 1 % enemmän kuin edellisvuonna. Keravalla siirretty sähkö väheni edellisvuodesta 0,7 %, joten sähkönsiirron kasvun syy piilee Sipoossa; alue kasvaa edelleen voimakkaasti.

 

Avainlukuja 2019

Kerava

Sipoo

Yhteensä

Sähkön siirto, GWh 280 (-0,7%) 293 (+2,7%) 573 (+ 1%)
Asiakasmäärä, kpl 21 715 14 506 36 221
Kaapeliverkon pituus, km* 455,2 603,4 1058,6
Ilmajohtoverkon pituus, km** 65,1 1283 1348,1
Sähköasemat 3 6 9

* sisältää vesistökaapelit
** sisältää 110 kV -linjat

Verkonparannusta Keravalla ja Sipoossa

Paransimme sähköverkkoamme sähkön toimitusvarmuuden turvaamiseksi eri puolilla toiminta-aluettamme. Jakeluverkossa päähuomio oli edelleen verkon kaapeloinnissa.

Sipoossa pääpaino oli edelleen ilmajohtoverkon saneerauksessa maakaapeliverkoksi. Töitä tehtiin eri puolilla Sipoota; keski-Sipoossa Nikkilässä, pohjoisessa Paippisissa sekä etelässä Spjutsundin alueella. Lisäksi lisäsimme kauko-ohjattavia erottimia ja katkaisijoita erityisesti ilmajohtoverkkoon. Näillä laitteilla saadaan sähköverkon häiriöaikoja lyhennettyä merkittävästi. Lisäksi Sipoossa aloitettiin uuden 110 kV -verkon rakennus Landbon ja Massbyn sähköasemien välille turvaamaan sähkönjakelua koko alueellamme suurjänniteverkon vikatilanteissa. Uuden yhteyden kautta kaikkien sähköasemien sähkönsiirto on tulevaisuudessa varmistettu kahdelta suunnalta rengasverkon avulla.

Keravalla tärkeimmät saneerauskohteet olivat Myllynummentien sähköverkon kaapelointi sekä keskustan uusien kerrostalojen liittäminen sähköverkkoon.

110 kilovoltin verkon rakennusta Sipoossa

Sähköauton latauspisteen asennusta Nikkilässä

Uusi sähköautojen latauspiste

Tarjoamme alueemme asukkaille mahdollisuuden sähköautojen lataamiseen. Keravan Energian maksuttomat sähköautojen latauspisteet Keravalla sijaitsevat Pohjanheimon talon, Kalevan urheilupuiston sekä Tervahaudankadun asiakaspalvelupisteemme pysäköintialueilla. Vuonna 2019 latauspisteiden verkostoa kasvatettiin kahdella; sekä Sipoon Nikkilä että Järvenpää saivat ensimmäiset julkiset sähköautojen latausasemat.

Sulje
Search