Hyppää sisältöön

Maakaasuhinnasto

Myymme maakaasua vain oman verkkomme alueelle Keravalle ja Sipooseen. Emme peri maakaasun pienasiakkailta perusmaksua 1.4.–31.12.2022 väliseltä ajalta.

Hinnaston soveltaminen

Hinnastoa sovelletaan, kun asiakkaalle toimitetaan maakaasun verkkopalvelu- ja myyntisopimusten mukaisia palveluita. Pienasiakashinnastoa sovelletaan asiakkaisiin, joiden maakaasun tilausteho on P < 500 kW.

1.1.2022 alkaen

Hinnat sis. alv 24 %.

Maakaasun verkkopalvelu

Perusmaksu

Asiakas maksaa maakaasun verkkopalvelusta tilatun kaasutehon perusteella määräytyvän perusmaksun.

Tilauskaasuteho P (kW) Perusmaksu (€/kk)
0–20 15,724 + (1,179 × P)
20–100 17,471 + (1,092 × P)
100–500 87,353 + (0,393 × P)

 

Siirtomaksu, valmistevero ja huoltovarmuusmaksu (maakaasun ylemmän lämpöarvon mukaan)

Asiakas maksaa siirtomaksua käyttämänsä kaasumäärän perusteella. Maakaasun siirtomaksun yhteydessä veloitetaan kulloinkin voimassa oleva valmistevero ja huoltovarmuusmaksu.

snt/kWh
Siirtomaksu 1,03
Valmistevero ja huoltovarmuusmaksu 2,61174

Keravan Energia Oy voi tarkistaa verkkopalvelun hinnoittelua maakaasun verkkopalvelun kustannustason oleellisesti muuttuessa
laskutuskausittain.

Maakaasun myynti

(maakaasun ylemmän lämpöarvon mukaan)

Asiakas maksaa käyttämästään maakaasusta energiamaksun. Keravan Energia Oy voi tarkistaa energiamaksua maakaasun hankintakustannusmuutosten perusteella laskutuskuukausittain.

snt/kWh
Energiamaksu TTF Front Month + 0,8594*

*TTF Front Month on Euroopan suurimman, hollantilaisen maakaasun markkinapaikan hintaindeksi, johon Keravan Energian kaasun hankinta perustuu. Energiamaksun laskutusarvona käytetään Argus Median kuun viimeisenä arkipäivänä ennen toimituskuukautta julkaisemaa arvonlisäverollista indeksiarvoa yksikössä snt/kWh, johon lisätään marginaali.

TTF Front Month -indeksi

Avaa TTF-kaasupörssin hintaennusteet

Huom: hinnat ilmoitetaan €/MWh sekä alv 0%.

Toteutuneet maakaasun hinnat 2022

(pienasiakastariffi)

 

TTF (€/MWh) marginaali (snt/kWh) myynti (snt/kWh) myynti ja siirto yht. (snt/kWh)
sis. alv 0 % sis. alv 24 % sis. alv 24 % sis. alv 24 %
tammi 113,024 0,8594 6,7742 10,420
helmi 84,807 0,8594 6,7742 10,420
maalis 80,006 0,8594 6,7742 10,420
huhti 10. saakka
129,094 0,8594 6,7742 10,420
huhti 11. alkaen
129,094 0,8594 16,867 20,509
touko 100,685 0,8594 13,344 16,986

Uudistamme maakaasun hinnoittelua vuonna 2022

Maakaasun tukkuhinnan lisääntyneen vaihtelun vuoksi uudistamme maakaasutuotteidemme energiamaksun hinnoittelurakenteen vastaamaan paremmin maakaasun tukkuhinnan muutoksia.

Suomen kaasumarkkinat uudistuivat 1.1.2020, jolloin maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinat avattiin kilpailulle EU:n sisämarkkinasäännösten ja maakaasumarkkinalain mukaisesti. Uudessa markkinassa kaasun myynti ja verkkopalvelu eriytettiin toisistaan: jakeluverkonhaltija vastaa kaasun siirrosta ja kulutuksen mittaamisesta ja sen laskutuksesta, eli verkkopalvelusta. Kaasun vähittäismyyjä vastaa kaasun myynnistä.

Maakaasumarkkinan avautuminen kilpailulle on lisännyt epävakautta maakaasun tukkuhintaan. Kaasumarkkina on alkanut muistuttaa sähkömarkkinaa, jossa energian hinta vaihtelee tunneittain, ja tämä kehityssuunta asettaa haasteita maakaasun vähittäismyynnin hinnoittelulle.

Kesällä 2020 maakaasun tukkuhinta kääntyi voimakkaaseen nousuun, mutta emme ole toistaiseksi tehneet kaasun hankinnan lisääntyneistä kustannuksista huolimatta korotuksia omaan hinnoitteluumme. Maakaasun markkinahinta eurooppalaisessa kaasupörssissä on moninkertaistunut kesäkuusta 2020 lähtien ja tulee olemaan poikkeuksellisen korkealla ainakin seuraavan talvikauden. Hinnannousun taustalla ovat markkinan vapautumisen lisäksi muun muassa korkea maakaasun kysyntä, pula nesteytetystä maakaasusta, odotukset koronan jälkeisestä elpymisestä sekä eurooppalaisten kaasuvarastojen merkittävästi pitkäaikaisten keskiarvojen alle jäävä täyttöaste.

Maakaasun tukkuhinnan lisääntyneen vaihtelun vuoksi uudistamme maakaasutuotteidemme energiamaksun hinnoittelurakenteen vastaamaan paremmin maakaasun tukkuhinnan kehitystä. Otamme 1.1.2022 alkaen käyttöön mallin, jossa maakaasun energiamaksu tulee muodostumaan kuukausittain vaihtuvasta TTF-kaasupörssin hintaan sidotusta komponentista sekä kiinteästä marginaalista. Maakaasun kokonaishinta tulee muodostumaan tuttuun tapaan energiamaksusta, siirtomaksusta ja valmisteverosta sekä huoltovarmuusmaksusta. Siirtomaksuun, valmisteveroon ja huoltovarmuusmaksuun ei ole tulossa muutoksia.

Sulje
Search