Hyppää sisältöön

Uutiskirjeen rekisteriseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä 22.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

Keravan Energia Oy ja Sipoon Energia Oy
Käyntiosoite: Tervahaudankatu 6, 04200 Kerava
Postiosoite: PL 37, 04201 Kerava
09-5849 550 (ma-pe kl 8.00-15.00), info@keravanenergia.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Outi Heistman
Tervahaudankatu 6, 04200 Kerava
Puh. 09-584 9550, etunimi.sukunimi@keoy.fi

Rekisterin nimi

Keravan Energia –yhtiöiden uutiskirjeen rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun toimintaan. Tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön mukaisia salassapitosäännöksiä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään vain sähköpostiosoitteita. Sähköpostiosoitteen lisäksi uutiskirjeen tilaajistaei tallenneta rekisteriin muita tietoja, kuten nimeä tai puhelinnumeroa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja (sähköpostiosoite) saadaan rekisteröidyiltä vain heidän itsensä luovuttamana heidän tilatessaan uutiskirjeen.

Tietojen vastaanottajat

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity haluaa tilata uutiskirjettä. Rekisteröity voi milloin tahansa perua uutiskirjeen, joilloin hänen tietonsa automaattisesti poistetaan rekisteristä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Tietoihin on käyttöoikeus vain Keravan Energia Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Katselu – ja muokkausoikeuksia voidaan rajata käyttöoikeuksin. Keravan Energia Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

10 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Keravan Energia Oy, PL 37, 04201 Kerava tai info@keravanenergia.fi.

11 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä.

12 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.


Energiaratkaisujen rekisteriseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä 22.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

Keravan Energia Oy ja Sipoon Energia Oy
Käyntiosoite: Tervahaudankatu 6, 04200 Kerava
Postiosoite: PL 37, 04201 Kerava
09-5849 550 (ma-pe kl 8.00-15.00), info@keravanenergia.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Outi Heistman
Tervahaudankatu 6, 04200 Kerava
Puh. 09-584 9550, etunimi.sukunimi@keoy.fi

Rekisterin nimi

Keravan Energia –yhtiöiden Energiaratkaisut-tuotteiden rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä olevia tietoja käytetään Energiaratkaisut-tuotteiden (aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput, sähköautojen latauspisteet, Energiatarkastaja Ilkka) tarjousten lähettelyyn ja mahdolliseen asiakassuhteen hoitoon. Tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön mukaisia salassapitosäännöksiä. Asiakastietoja voidaan luovuttaa Keravan Energia -konsernin yhteistyökumppaneille, joiden kanssa on sovittu Keravan Energia -yhtiöiden asiakassuhteiden hoitamiseen liittyvien palveluiden hoitamisesta. Yhteistyökumppaneilta edellytetään lainsäädännön ja toimialan ohjeiden mukaisia tietosuoja- ja salassapitosäännöksien noudattamista.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyn perustiedot kuten nimi, puhelinnumero, henkilötunnus, kieli, yhteystiedot kuten sähköposti ja posti- ja laskutusyhteystiedot. Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tarjoukset, sopimukset, tuotteet ja palvelut sekä laskutus- ja perintätiedot. Käyttöpaikkaan liittyvät perustiedot kuten mittaustiedot ja tariffitiedot. Keravan Energia voi tallentaa asiakaspuheluja palvelun laadun kehittämiseksi sekä asiakaspalvelutapahtuman varmentamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan rekisteröidyiltä mm. tilausten, tarjousten, sopimusten ja muiden kontaktien yhteydessä sekä niistä tiedoista, jotka tallentuvat tai tallennetaan asiakkaan palveluiden tai tuotteiden käytöstä. Rekisteröidyistä saadaan tietoja kilpailuiden, kampanjoiden sekä asiakkaan käyttäessä palveluita sähköisten kanavien kautta. Kaikki asiakkaiden yhteydenotot voidaan tallentaa. Tallenteita käytetään mm. liiketapahtumien todentamisessa sekä asiakaspalvelun kehittämisessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n tms. osoite-, päivitys- ja muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös Energiateollisuuden julkaisemien sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Tietojen vastaanottajat

Tietoja voidaan siirtää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisesti Keravan Energia Oy:n yhteistyökumppaneille, tytäryhtiöille, palveluntuottajille tai alihankkijoille (kohdan 4 mukaisesti).

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan, kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Tietoihin on käyttöoikeus vain Keravan Energia Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Katselu – ja muokkausoikeuksia voidaan rajata käyttöoikeuksin. Keravan Energia Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

10 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Keravan Energia Oy, PL 37, 04201 Kerava tai info@keravanenergia.fi.

11 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä.

12 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Sulje
Search