Hyppää sisältöön

Uutiskirjeen rekisteriseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016), art. 12
Laatimispäivä 22.5.2018

1 Rekisterinpitäjä

Keravan Energia Oy ja Sipoon Energia Oy
Käyntiosoite: Tervahaudankatu 6, 04200 Kerava
Postiosoite: PL 37, 04201 Kerava
09-5849 550 (ma-pe kl 8.00-15.00), info@keravanenergia.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Outi Heistman
Tervahaudankatu 6, 04200 Kerava
Puh. 09-584 9550, etunimi.sukunimi@keoy.fi

Rekisterin nimi

Keravan Energia –yhtiöiden uutiskirjeen rekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään uutiskirjeen lähettämiseen. Rekisterin tietoja ei käytetä muuhun toimintaan. Tietojen käytön osalta noudatetaan lainsäädännön mukaisia salassapitosäännöksiä.

Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä ylläpidetään vain sähköpostiosoitteita. Sähköpostiosoitteen lisäksi uutiskirjeen tilaajistaei tallenneta rekisteriin muita tietoja, kuten nimeä tai puhelinnumeroa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja (sähköpostiosoite) saadaan rekisteröidyiltä vain heidän itsensä luovuttamana heidän tilatessaan uutiskirjeen.

Tietojen vastaanottajat

Rekisteristä ei luovuteta tietoja ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröity haluaa tilata uutiskirjettä. Rekisteröity voi milloin tahansa perua uutiskirjeen, joilloin hänen tietonsa automaattisesti poistetaan rekisteristä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan asianmukaisin teknisin ja organisatorisin toimenpitein. Tietoihin on käyttöoikeus vain Keravan Energia Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen valtuuttamilla toimijoilla, joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. Katselu – ja muokkausoikeuksia voidaan rajata käyttöoikeuksin. Keravan Energia Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat.

10 Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastus- ja oikaisupyynnöt sekä ilmoitus kielto-oikeuden käyttämisestä tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Keravan Energia Oy, PL 37, 04201 Kerava tai info@keravanenergia.fi.

11 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot poistettua ilman aiheetonta viivytystä.

12 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Sulje
Search