Hyppää sisältöön

Yritysten sähköliittymän hinnasto – Kerava

Tuotannon liittyminen verkkoon

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

Sähkön tuotannon liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis-ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä ns. kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan sitä osaa olemassa olevan suurjänniteverkon siirtokapasiteetista, joka liittyjän verkkoon liittämisen myötä tulee varattua liittyjän sähkönsiirtoa ja –tuotantoa varten.

Liittymismaksu määräytyy tuotannon koon ja sen jänniteportaan mukaisesti, mihin tuotanto liittyy.

Yli 2 MVA:n tuotannon liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

TL = a + b*P

TL tuotannon liittymismaksu (€)
a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.
b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan suurjänniteverkon vahvistamisen.

b = 20,00 €/kVA (liityttäessä 20 kV -verkkoon) tai 10,00 €/kVA (liityttäessä 110 -kV verkkoon)

P on tuotannon nimellisteho (kVA)

Alle 2 MVA:n tuotannon liittymismaksumääräytyy niistä liittymiskustannuksista, jotka aiheutuvat yksinomaan sitä palvelevan verkonosan ja laitteistojen rakentamisesta. Lisäksi kohteilla, joilla on tuotannon lisäksi kulutusta, peritään liittymismaksu sähkönkulutuksen osalta normaalien hinnoitteluperiaatteiden mukaisesti.

Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24 %.

Keskijänniteliittymän hinnasto (20 kV)

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

110 kV -liittymien liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis-ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä ns. kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan sitä osaa olemassa olevan suurjänniteverkon siirtokapasiteetista, joka liittyjän verkkoon liittämisen myötä tulee varattua liittyjän sähkönsiirtoa varten.

Suurjänniteliittymän liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

L = a + b*P

L liittymismaksu (€)
a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.
b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan suurjänniteverkon vahvistamisen.

b = 10,00 €/kVA

P on suurjänniteliittymän päämuuntajien yhteenlaskettu nimellisteho (kVA)

Liittymismaksua ei palauteta muuntajatehon mahdollisen pienentymisen vuoksi. Liittymän tehontarpeen kasvaessa noudatetaan em. hinnoitteluperiaatetta. Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24 %.

Suurjänniteliittymän hinnasto (110 kV)

Liittymismaksu on arvonlisäverollinen ja palautuskelvoton voimassaolevien liittymisehtojen mukaisesti.

110 kV -liittymien liittymismaksu perustuu verkkoon liittämisestä verkonhaltijalle koituviin liittämis-, rakentamis-ja muihin mahdollisiin kyseisen liittyjän liittämisestä välittömästi aiheutuneisiin kustannuksiin sekä ns. kapasiteettivarauksen aiheuttamaan kustannukseen. Kapasiteettivarauksella tarkoitetaan sitä osaa olemassa olevan suurjänniteverkon siirtokapasiteetista, joka liittyjän verkkoon liittämisen myötä tulee varattua liittyjän sähkönsiirtoa varten.

Suurjänniteliittymän liittymismaksu määräytyy seuraavan kaavan mukaan:

L = a + b*P

L liittymismaksu (€)
a sisältää välittömät liittämiskustannukset ja liittyjää varten mahdollisesti rakennettavan johdon rakentamiskustannukset sekä mahdolliset muut liittymisestä välittömästi johtuvat kustannukset.
b on kapasiteettivarauskustannus, joka myös kattaa olemassa olevan suurjänniteverkon vahvistamisen.

b = 10,00 €/kVA

P on suurjänniteliittymän päämuuntajien yhteenlaskettu nimellisteho (kVA)

Liittymismaksua ei palauteta muuntajatehon mahdollisen pienentymisen vuoksi. Liittymän tehontarpeen kasvaessa noudatetaan em. hinnoitteluperiaatetta. Liittymismaksuun lisätään arvonlisävero 24 %.

Sulje
Search