Hyppää sisältöön

Sähkömittari-tietoa

Nykyisin sähkömittarit ovat etäluettavia, mikä tarkoittaa, että mittarit lähettävät tiedon sähkönkulutuksesta energiayhtiöön automaattisesti luentajärjestelmän ja tietoliikenneverkon avulla. Sähkömittarien lukemia ei siis tarvitse enää ottaa ylös ja lähettää manuaalisesti.

Etäluettavista sähkömittareista on asiakkaalle hyötyä monella tapaa. Ensinnäkin sähkön laskutus tapahtuu täsmällisesti toteutuneen kulutuksen mukaan – enää ei tarvita arvio- ja tasauslaskuja. Etäluettavien sähkömittarien myötä meidän on mahdollista tarjota asiakkaalle pääsy tarkkailemaan omaa energiankulutustaan jopa tunnin tarkkuudella. Lisäksi etäluettavien mittarien myötä meidän on helpompi saada tietoa sähkönjakeluhäiriöistä ja siten korjata viat nopeammin ja tehokkaammin.

Sähköjä ei enää saa katkaista pääkytkimestä pidemmäksi aikaa

Ennen sähköt katkaistiin esimerkiksi mökiltä talveksi pääkytkimestä tai ruuvaamalla pääsulakkeet irti. Nyt etäluettavien sähkömittarien aikakaudella näin ei enää voida toimia, koska mittari putoaa pois etäluennasta ja aiheuttaa virhetilanteen sähköyhtiölle. Tämä voi johtaa turhaan tarkastuskäyntiin. Emme saa tietoa mahdollisista sähkökatkoista emmekä voi tarkkailla kiinteistön sähkönjakelun tilaa, jos mittaria ei voida lukea. Etäluennasta pidemmäksi aikaa pudonnut sähkömittari aiheuttaa myös sen, että asiakas siirtyy arviolaskutukseen ja voi saada arviolaskun, vaikka kiinteistössä ei olisikaan sillä hetkellä sähkönkulutusta.

On siis tärkeää, että pidemmän poissaolon ajaksi sähköt katkaistaan etäluettavan mittarin kytkentälaitteesta. Näin mittari pysyy etäluennassa, vaikka sähkö katkeaa mittarista eteenpäin kiinteistöön. Tarkemmat ohjeet sähköjen katkaisuun löydät alla olevista sähkömittarien käyttöohjeista.

Huom! Sähkötöiden ajaksi sähköt katkaistaan sähköturvallisuuden mukaisesti edelleen asunnon pääkytkimestä.

Sulje
Search