Hyppää sisältöön

Sähköauton lataus ja kuormanhallinta

Kuormanhallinta on keskeinen osa sähköautojen latausjärjestelmiä. Sähköauton latausaseman kuormanhallinta voi tarkoittaa hyvinkin monenlaisia järjestelmiä, mutta keskeistä on, että järjestelmän avulla voidaan rajoittaa lataustehoa ja siten suojata kiinteistön sähköverkkoa ylikuormitukselta.

Mitä tarkoittaa dynaaminen kuormanhallinta?

Dynaaminen kuormanhallinta sähköauton latausasemassa tarkoittaa sitä, että lataustehoa ei ole vain suoraan rajoitettu vaan, että rajoitus tapahtuu aina huomioiden koko kiinteistön sen hetkinen kokonaiskulutus. Toisinaan tällaista sähköauton latausaseman kuormanhallintaa kutsutaan myös monitasoiseksi kuormanhallinnaksi.

Esimerkki tällaisesta voisi olla vaikkapa omakotitalo, missä auto on latauksessa ja sisällä kotona laitetaan pesukone ja sauna päälle. Tällöin sähkön kokonaiskulutus nousee ja ylikuormituksen välttämiseksi sähköauton latausaseman dynaaminen kuormanhallinta rajoittaa lataustehoa tai kytkeytyy kokonaan pois päältä, riippuen kiinteistön sähköverkon kokonaiskapasiteetista. Kun kapasiteettia taas vapautuu muilta laitteilta, esimerkiksi yöaikaan, auton latausteho nousee.

Dynaaminen kuormanhallinta perustuu mittarointiin. Mittarit välittävät kuormanhallintayksikölle tiedot niin latauslaitteesta kuin pääkeskuksesta ja näiden tietojen perusteella tarvittaessa rajoittaa latausaseman toimintaa tai antaa sille lisää tehoa. Kun dynaaminen kuormanhallinta otetaan käyttöön, asentaja asentaa kiinteistön sähkömittarin yhteyteen erillisen mittarin, joka seuraa kokonaiskulutusta ja välittää tiedot latausasemalle. Dynaamiseen kuormanhallintaan on mahdollista ohjelmoida myös muita vaikuttavia tekijöitä, kuten vaikkapa sähkön pörssihintojen seuranta, jolloin järjestelmä osaa rajoittaa latausta hintojen noustessa ja antaa sille tehoa lisää hintojen tippuessa.

Yksitasoinen vai dynaaminen kuormanhallinta?

Yksitasoisen (staattinen) ja dynaamisen kuormanhallinnan välinen keskeinen ero on siinä mitä tehoa mitataan. Dynaamisessa kuormanhallinnassa mitataan kiinteistön sähköjärjestelmän kokonaiskapasiteettia, kun taas yksitasoisessa tehoa mitataan ainoastaan latauslaitteiden osalta. Tällöin kuormanhallinta jakaa lataustehon yhtä aikaa latauksessa olevien autojen kesken. Tämän takia yksitasoinen kuormanhallinta soveltuu parhaiten esimeriksi parkkipaikoille, joissa on useampia sähköauton latausasemia, kuten vaikkapa taloyhtiöihin.

Yksitasoisessa kuormanhallinnassa latausasemaan on määritelty, kuinka paljon sähkövirtaa on käytettävissä. Jos asemaan on liitetty useampia ladattavia autoja, kuormanhallinta jakaa virran tasaisesti autojen kesken. Kotilatauksessa, missä autoja on latauksessa vai yksi kerrallaan ei yksitasoisesta latauksesta ole yhtä suurta hyötyä kuin dynaamisesta, koska se ei osaa huomioida muusta kiinteistön kulutuksesta tulevaa kuormitusta. Se ei siis osaa tunnistaa mahdollisia kulutuspiikkejä ja voi polttaa sulakkeen, jos kuormanhallintaan määritelty taso on määritelty turhan korkealle kokonaiskulutukseen nähden.

latausasemaan kytketty auto

Miksi valita dynaaminen kuormanhallinta kotiin?

Yksinkertaistaen voi sanoa, että dynaaminen kuormanhallinta kannattaa kotona, koska se tekee työn puolestasi. Kaikki kuormanhallintajärjestelmät suojaavat kodin sähköjärjestelmää ylikuormitukselta, mutta ainoastaan dynaaminen kuormanhallinta reagoi muutoksiin järjestelmän kokonaiskuormituksessa molempiin suuntiin ja osaa suhteuttaa tehon tilanteeseen ja lisäksi voidaan ohjelmoida reagoimaan myös muihin tekijöihin, kuten sähkön hintaan. Siten latauslaitteesta saadaan irti maksimaalinen teho, ottamatta kuitenkaan riskejä kiinteistön sulakkeiden palamisen kanssa.

Omakotitalojen yleisin pääsulakkeen koko on 3x25A. Jos kiinteistössä on sähkölämmitys, sähköllä toimiva sauna ja täydellinen laitevarustelu, voi sen energiankulutus olla melko korkea asukkaiden kotona ollessa. Kun siihen vielä kytketään sähköauto latautumaan, tulee kuormituksesta helposti liian suuri. Dynaamisen kuormanhallinnan avulla saa kuormaa helposti jaettua ja auton laturi joustaa muun kulutuksen mukaan. Tällöin saat turvallisesti parhaan tehon irti laturistasi.

Millainen olisi sinun tarpeisiisi sopivin sähköauton latausasema, dynaaminen kuormanhallinta ja järjestelmän kokonaisuus ylipäätään kannattaa keskustella läpi ammattilaisen kanssa. Latausasema kartoituksen tilaaminen on erinomainen ensimmäinen askel prosessissa ja antaa hyvä kuvan siitä mitä mahdollisia muutoksia kiinteistön sähköjärjestelmään tarvitaan latausasemaa varten.

Sulje
Search