Hyppää sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus

Kohti CO2-päästötöntä energiantuotantoa

Strategiamme on pyrkiä täysin CO2-päästöttömään energiantuotantoon. Toisin kuin monet kilpailijamme, olemme tässä työssä jo hyvin pitkällä. Olemme luopuneet kivihiilestä kokonaan jo 2000-luvun alussa ja panostaneet siitä lähtien uusiutuvaan biopolttoaineeseen. Työtä vielä riittää, sillä vaikka pääpolttoaineemme on puhdas puu,käytämme edelleen myös jonkin verran fossiilista turvetta ja maakaasua. Niistä pyrimme aktiivisesti eroon. Ensimmäinen konkreettinen toimenpide tapahtui vuonna 2017, kun Sipoon Nikkilä saatiin keravalaisen uusiutuvan energian piiriin yhdistämällä alueiden kaukolämpöverkot. Näin maakaasu saatiin kerralla eliminoitua Nikkilän lämmöntuotannosta. Pian on Söderkullan vuoro, jossa vielä käytämme maakaasua lämmöntuotantoon. Vuonna 2019 aloitimme uuden puupellettikäyttöisen lämpökeskuksen suunnittelun, joka valmistuessaan tulee nostamaan Söderkullan lämmöntuotannon uusiutuvan polttoaineen osuuden 85 prosenttiin.

Polttoainevalintojen lisäksi tarkastelemme jatkuvasti muitakin keinoja tehostaa energiantuotantoamme ja alentaa siten CO2-päästöjä lisää. Viime vuonna jatkoimme Keravan biovoimalaitoksen uuden savukaasulauhduttimen suunnittelua. Valmistuttuaan vuonna 2021 lauhdutin tulee pienentämään CO2-päästöjämme kymmenen prosenttia. Viime vuoden toinen merkittävä projekti oli Kilpilahden tehdasalueen hukkalämmön hyödyntämismahdollisuuksien tarkastelu yhdessä Nesteen, Borealiksen, Fortumin ja Helenin kanssa. Kilpilahdessa johdetaan mereen suuren ydinvoimalan tuotannon verran lämpöä. Jos hankkeen tekniset ja taloudelliset edellytykset täyttyvät, tätä lämpöä voitaisiin hyödyntää myös Keravan ja Sipoon lämmittämisessä.

Asiakas on ykkönen

Kilpailu sähkömarkkinoilla vain kovenee. Monet paikalliset yhtiöt ympäri Suomen yhdistävät voimiaan ja ottavat käyttöön uusia nimiä. Tällaisessa markkinassa uskomme siihen, että asiakkaidemme etu ja paras kilpailuvalttimme on aito paikallinen palvelu ja asiantuntijuus. Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että meiltä he saavat avun jokaiseen tarpeeseen, ei vain sähkösopimuksen suhteen. Asiakkaamme ovat tärkein pääomamme ja tulemme pitämään heistä kiinni hyvällä maineellamme, joka kumpuaa alan parhaasta asiakasymmärryksestä. Vuonna 2019 olemme määrätietoisesti jatkaneet satsaamista muun muassa asiakaspalveluun, markkinointiin ja tuotekehitykseen.

Haasteista huolimatta hyvään tulokseen

Vuosi 2019 oli sähkön myynnin osalta haasteellinen sähkön alhaisen markkinahinnan takia. Tästä huolimatta saavutimme liiketoiminnalliset tavoitteemme ja hyvän tuloksen. Se on kaikkien keravalaisten ja sipoolaisten etu, sillä yksi toimintamme kulmakivistä on alueemme elinvoimaisuuden tukeminen. Tämä näkyy konkreettisimmin sähkönsiirtohinnoissa. Omistajiemme tahtotila on, että osinkojen maksun sijaan ylläpidämme edullista sähkönsiirron hinnoittelua. Näin tuotamme tasapuolisesti hyvää alueellamme. Vuonna 2019 tämä alueen asukkaiden ja yritysten laskennallinen hyöty oli ennätyksellinen 16 miljoonaa euroa.

Energistä kevättä,
Jussi Lehto

Sulje
Search